naglowek uni.wroc.pl prawo.uni.wroc.pl
Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki
login hasło
Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego
Adres
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Telefon
+48 71 3752367
Kierownik
Profesorowie zwyczajni
Profesorowie nadzwyczajni
Adiunkci
Asystenci
Doktoranci
Inni pracownicy
Kierunki badań
  • zawieranie umów
  • obrót nieruchomościami
  • zabezpieczenie wierzytelności
  • gospodarka mieniem samorządowym
  • kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza
  • ochrona konsumentów
  • problematyka papierów wartościowych
  • ochrona praw dziecka
  • władza rodzicielska
  • zagadnienia prawa autorskiego.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Sekcja informatyzacji
© 2001-2014
Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki