naglowek uni.wroc.pl prawo.uni.wroc.pl
Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki
login hasło
dr Paweł Jabłoński
adiunkt
Kontakt
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2014/2015

środa 16.00 - 18.00

pok. 301, bud. A, WPAiE

TypData zam.NazwaOpisRozm.StatusOpcje
application/msword2009-11-12 09:00Materiały dotyczące wnioskowań prawniczych50.5 kBPokaż Pobierz
application/msword2009-11-16 21:32Materiały dotyczące formalizacji wnioskowań i sprawdzania tautologiczności funkcji49.5 kBPokaż Pobierz
application/msword2009-12-17 22:55Materiały do teorii nazw29.0 kBPokaż Pobierz
application/msword2009-12-17 22:56Materiały do definicji i podziału logicznego31.5 kBPokaż Pobierz
application/msword2009-12-17 22:56Materiały do wnioskowań niededukcyjnych34.5 kBPokaż Pobierz
application/msword2010-01-02 12:56Zakres materiału do przedmiotu Logika dla prawników26.0 kBPokaż Pobierz
application/msword2010-03-29 21:24Przykład zestawu egzaminacyjnego z Ldp rozwiązywanego w sesji zimowej 2010 (1)54.5 kBPokaż Pobierz
application/msword2010-03-29 21:25Przykład zestawu egzaminacyjnego z Ldp rozwiązywanego w sesji zimowej 2010 (2)58.0 kBPokaż Pobierz
application/msword2010-03-29 21:25Przykład zestawu egzaminacyjnego z Ldp rozwiązywanego w sesji zimowej 2010 (3)58.0 kBPokaż Pobierz
application/msword2013-05-30 06:34Granice władzy prawniczej - sylabus dla NSP(Z)60.5 kBPokaż Pobierz
application/msword2013-05-30 06:35Granice władzy prawniczej - sylabus dla SSP i NSP(W)60.0 kBPokaż Pobierz
application/vnd.ms-powerpoint2014-05-06 06:39Podstawy logiki praktycznej - wykład 2645.5 kBPokaż Pobierz
application/vnd.ms-powerpoint2014-05-06 06:39Podstawy logiki praktycznej - wykład 3665.5 kBPokaż Pobierz
application/vnd.ms-powerpoint2014-05-06 06:40Podstawy logiki praktycznej - wykład 4672.5 kBPokaż Pobierz
application/vnd.ms-powerpoint2014-10-04 22:12LOGIKA I ARGUMENTACJA DLA PRAWNIKÓW - WYKŁAD 1407.0 kBPokaż Pobierz

Doktor nauk prawnych (UWr. 2008), magister prawa (2002 UWr.) i filozofii (2006 UWr.). Od 2008 adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPAiE UWr. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Spraw Studentów UWr., opiekun Koła Naukowego Filozofii Prawa.

Zainteresowania badawcze: hermeneutyka filozoficzna i prawnicza, teoria argumentacji, metafilozofia, etyka.

Prowadzone przedmioty:

- Logika dla prawników

- Podstawy logiki praktycznej

- Logika i argumentacja prawnicza

- Etyczne problemy prawa

- Granice władzy prawniczej

- Teoria i filozofia prawa

- Wstęp do prawoznawstwa

Wybrane publikacje:

1) Miejsce refleksji krytycznej w instytucjonalnej wiedzy o prawie, "Prinicipa" T. 57/58, 2013 (razem z M. Pichlakiem).

2) Relacja między Kantowską filozofią teoretyczną i praktyczną w świetle dwóch pierwszych "Krytyk", "Kwartalnik Filozoficzny" T. XXXVIII, z. 3, 2010.

3) Postawa filozoficzna i afilozoficzna w namyśle nad teorią prawa. Rzecz o aktualności metateoretycznych ustaleń Jerzego Wróblewskiego, [w:] P. Jabłoński (red.) Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, numer monograficzny "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3337, seria: "Prawo" nr CCCXII, Wrocław 2011.

4) Adama Podgóreckiego hipoteza trójstopniowego działania prawa a wybrane elementy koncepcji Ericha Fromma, [w:] M. Król, A. Bartczak, M. Zalewska (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 2, Łódź 2014.

5) O trzech granicach władzy prawniczej, "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" nr 1 (6), czerwiec 2013, (razem z P. Kaczmarkiem).

6) O postawie filozoficznej w polskiej ogólnej refleksji nad prawem [w:] O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008.

7) Hansa Georga-Gadamera twierdzenie o egzemplarycznym znaczeniu hermeneutyki prawniczej, [w:] P. Kaczmarek (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Wrocław 2009.

Data zam.Data akt.Tytuł
2014-10-13 23:31I SSP/gr. 7/TiFP
2014-10-10 22:05V SSP/gr. 7/TiFP
2014-09-18 18:15I SSA/Plp/USOS
2014-09-12 23:09konsultacje
2014-09-08 21:18I SSA/Plp/egzamin poprawkowy
2014-09-08 21:05Dodatkowe konsultacje
2014-09-01 07:07konsultacje
2014-07-07 10:15Podstawy logiki praktycznej - USOS
2014-07-01 21:42konsultacje
2014-06-20 20:28konsultacje
2014-06-17 16:49konsultacje
2014-06-15 20:38konsultacje
2014-06-13 09:35I SSA/logika/gr. 9/USOS
2014-06-12 00:01Plp - lista lektur dodatkowych
2014-06-11 23:22USOS
2014-06-11 23:10I SSA/gr. 9/logika
2014-06-09 22:08USOS - seminarium magisterskie
2014-06-09 21:13USOS - I SSA/gr 1 i 3/logika
2014-06-08 12:14logika/SSA/ gr. 1
2014-06-08 06:45logika, SSA, gr. 3
2014-06-05 20:02logika, gr. 3, ZSP (2,5 - letnie)
2014-06-04 16:56USOS - k2/Etyczne problemy prawa
2014-06-01 12:51USOS - NSA, I, gr. 3
2014-05-28 20:19Zmiana terminu konsultacji
2014-05-23 10:52Logika i argumentacja dla prawników (NSP(Z), 2,5-letnie)
2014-05-07 18:31NSP(Z)/k2/Etyczne problemy prawa
2014-05-07 18:23SSP/NSP(W) - Etyczne problemy prawa (k2)/USOS
2014-04-10 09:51NSP(Z)/k2/Etyczne problemy prawa
2014-03-15 09:30Etyczne problemy prawa - SSP/NSP(W)
2014-03-10 19:24dodatkowe konsultacje
2014-03-07 21:00SSP/NSP(W) - Etyczne problemy prawa
2014-03-06 23:04I NSP(Z) - USOS/Ldp
2014-03-04 08:16konsultacje
2014-02-24 12:50SSP/ NSP(W) Etyczne problemy prawa
2014-02-23 22:13ZSP(N)/ logika/USOS
2014-02-23 22:07konsultacje
2014-02-21 11:30Maciej Bednarski
2014-02-08 19:21konsultacje
2014-02-04 20:21Granice władzy prawniczej - USOS
2014-02-04 16:04Ingrid Gruszka - USOS
2014-02-04 09:06USOS
2014-02-02 14:50konsultacje
2014-02-02 14:43USOS - NSP (Z), 2,5-letnie
2014-02-02 11:37USOS - I SSA, gr. 8, Wdp 
2014-02-02 11:29Teoria i filozofia prawa, gr. 3 NSP(W)
2014-02-02 11:19USOS - Logika dla prawników/ SSP, NSP(Z i W)
2014-01-31 11:03I NSP(Z), gr. 3 i 5 - konsultacje USOS
2014-01-30 08:12I SSP. gr. 3 - logika
2014-01-28 11:52Etyczne problemy prawa/ 2,5 letnie/ gr. 4
2014-01-27 22:46I NSP(Z) - egzamin z Ldp
2014-01-26 14:20I SSP/gr. 5/logika
2014-01-25 15:09I SSP/gr. 7/logika
2014-01-22 09:16konsultacje
2014-01-21 13:56Dominik Maciocha - I NSP(Z), gr. 5
2014-01-20 22:36I SSA, gr. 8 - Wstęp do prawoznawstwa
2014-01-19 16:51Etyka/gr. 4/ 2,5 letnie
2014-01-04 00:012,5-letnie NSP/I/gr. 5 - logika
2014-01-01 20:52Etyczne problemy prawa/ 2,5 letnie/ gr. 7
2014-01-01 19:32gr. 1/I NSP(W)/ wyniki kolokwium
2013-12-17 20:482,5-letnie NSP/I/gr. 5 - logika
2013-12-17 11:52Etyczne problemy prawa/ 2,5 letnie/ gr. 4 i 7 
2013-12-17 10:50ćwiczenia z TiFP/ gr 3 NSP(W)
2013-12-05 20:19ćwiczenia z TiFP/ gr 3 NSP(W)
2013-11-28 22:52I SSP. gr. 3 - logika
2013-11-26 22:24jednorazowa zmiana godzin konsultacji
2013-11-26 11:35Etyczne problemy prawa/ 2,5 letnie/ gr. 7
2013-11-26 10:39gr 5/ NSP (2,5)/ logika
2013-11-25 22:28I SSP, gr. 9 - wyniki
2013-11-15 23:20zmiana terminu konsultacji
2013-10-25 08:07zapisy na seminarium - IV NSP(Z)
2013-10-20 19:45I SSA, gr. 8 - Wstęp do prawoznawstwa
2013-10-09 11:17konsultacje
2013-10-04 06:52dzisiejsze konsultacje
2013-10-01 20:45konsultacje
2013-09-11 10:33konsultacje
2013-09-11 10:25NSA/wyniki egzaminu z Plp
2013-09-10 12:48konsultacje
2013-09-03 23:04konsultacje
2013-07-07 17:39konsultacje
2013-06-29 14:45I NSA - wprowadzenie wyników do USOS
2013-06-29 14:31konsultacje
2013-06-26 14:01Natalia Matecka
2013-06-25 08:30konsultacje
2013-06-17 09:59konsultacje
2013-06-17 09:50USUS - Etyczne problemy prawa (NSP 2,5letnie)
2013-06-14 09:56I NSA, PLP, warunki egzaminu
2013-06-12 08:58I SSA, Plp, USOS - przypomnienie
2013-06-11 18:20USOS - I SSA, Podstawy logiki praktycznej
2013-06-07 12:01NSP, 2,5, gr. 3 - wyniki kolokwium
2013-06-06 19:49NSP, 2,5, gr. 9 - wyniki kolokwium
2013-06-06 15:23NSP, 2,5, gr. 5 - wyniki kolokwium
2013-06-06 13:03I SSA, gr 12, wyniki kolokwium
2013-05-28 10:15Oceny z prac pisanych na wczorajszych konsultacjach
2013-05-27 16:01I SSA, gr. 12
2013-05-24 08:27konsultacje
2013-05-13 21:03USOS Etyczne problemy prawa SSP/NSP(W)/NSP(Z) - 5 letnie
2013-04-25 10:51Etyczne problemy prawa - zajęcia weekendowe
2013-04-23 16:04SSP, NSP(W), Etyczne problemy prawa
2013-04-23 12:53Etyczne problemy prawa, 2,5 NSP(Z), gr. 9
2013-04-21 09:59wyniki kolokwium - gr. 12, I SSA
2013-04-20 21:07I SSA, gr. 12 - termin ogłoszenia wyników kolokwium
2013-04-17 20:09I SSA, gr. 2 - kolokwium
2013-04-16 10:37Etyczne problemy prawa - SSP, NSP(W)
2013-04-12 20:40SSP, NSP(W), Etyczne problemy prawa
2013-04-12 09:16konsultacje
2013-04-04 22:08SSP, NSP(W), Etyczne problemy prawa
2013-03-21 09:57Etyczne problemy prawa - piąte spotkanie - SSP, NSP(W)
2013-03-15 20:29Etyczne problemy prawa, SSP i NSP (W) - czwarte zajęcia
2013-03-14 10:32NSP(Z) - Etyczne problemy prawa, drugie zajęcia
2013-03-08 09:34Etyczne problemy prawa - SSP i NSP(W)
2013-02-28 11:59Etyczne problemy prawa (SSP, NSP(W))
2013-02-27 10:46konsultacje w semestrze letnim
2013-02-19 16:32I SSP, Ldp, USOS
2013-02-19 16:21Egzamin poprawkowy - USOS
2013-02-18 20:06Wyniki egzaminu poprawkowego z 15 II
2013-02-17 23:30konsultacje
2013-02-12 15:36I SSP/Ldp - informacja w sprawie egzaminu
2013-02-10 11:34konsultacje
2013-02-10 11:06Socjologia prawa - egzamin
2013-02-03 19:10Egzamin z Ldp - USOS
2013-02-03 12:29konsultacje
2013-01-30 18:47I SSP, przedtermin z Ldp
2013-01-29 22:19USOS - wprowadzenie ocen z ćwiczeń
2013-01-23 15:07konsultacje
2013-01-22 07:30Wyniki prac pisanych na konsultacjach 17I
2013-01-21 22:51I SSP
2013-01-21 22:21I NSP(Z), gr. 10
2013-01-21 20:00I NSP(Z), gr, 6
2013-01-21 18:26I SSP/gr. 7/poprawy
2013-01-21 11:28I SSP, gr 11 i 12
2013-01-20 23:19SSP i NSP(W) - Socjologia prawa
2013-01-18 21:10I SSP, gr 12, wyniki kolokwium
2013-01-18 16:27I SSP, gr. 9 - wyniki kolokwium
2013-01-17 17:57I SSP, przedtermin z Logiki dla prawników
2013-01-15 21:43I SSP, gr 5
2013-01-03 15:54wyniki kolokwium, I NSP(Z), 6 gr.
2012-12-23 13:16Ldp, gr. 10  NSP(Z) - wyniki kolokwium
2012-12-10 15:32 SSP, WSP, ZSP - Granice władzy prawniczej
2012-12-05 22:47konsultacje
2012-12-03 13:56Granice władzy prawniczej
2012-11-21 20:31konsultacje
2012-11-19 17:00Granice władzy prawniczej
2012-11-19 16:21Logika dla prawników - wykłady
2012-11-14 22:21gr. 11 (I SSP) - wyniki kolokwium
2012-11-13 22:20gr. 11 (I SSP) - termin ogłoszenia wyników kolokwium
2012-11-13 12:35gr. 12, I SSP, wyniki kolokwium
2012-11-08 14:09Socjologia prawa
2012-11-06 06:53konsultacje
2012-11-04 23:256 XI Granice władzy prawniczej
2012-10-29 16:16Granice władzy prawniczej
2012-10-22 11:33Granice władzy prawniczej, 23 X, wtorek
2012-10-17 09:35Pierwsze spotkanie Koła Naukowego Filozofii Prawa
2012-10-10 23:12konsultacje
2012-10-04 23:28konsultacje
2012-09-23 08:28konsultacje
2012-09-21 09:17dzisiejsze konsultacje
2012-09-17 14:23I SSA - termin ogłoszenia wyników dzisiejszego egzaminu
2012-09-16 08:33konsultacje
2012-09-10 20:53konsultacje
2012-07-10 17:50konsultacje
2012-07-05 07:32konsultacje
2012-07-02 10:55konsultacje
2012-06-28 06:04konsultacje
2012-06-25 09:23konsultacje
2012-06-18 23:18I SSA, Plp
2012-06-18 05:46konsultacje
2012-06-10 19:19konsultacje
2012-06-02 22:06konsultacje
2012-05-26 20:59konsultacje
2012-05-21 18:19I SSA, Plp, gr. 8, wyniki kolokwium
2012-05-21 13:01I SSA, Plp, X gr. wyniki kolokwium
2012-05-14 12:35SSA, Plp. lista lektur dodatkowych
2012-05-14 12:32SSA, Podstawy logiki praktycznej, przedtermin
2012-05-10 12:21konsultacje
2012-04-27 23:51konsultacje
2012-04-21 07:03konsultacje
2012-04-20 13:48Etyczne Problemy Prawa - USOS
2012-03-31 15:30I SSA, gr 8, wyniki kolokwium
2012-03-31 11:54Etyczne problemy prawa
2012-03-25 11:44Etyczne problemy prawa
2012-03-19 19:02Etyczne problemy prawa
2012-03-12 08:40Przesunięcie godzin konsultacji
2012-03-08 18:31Etyczne problemy prawa
2012-03-03 12:12Etyczne problemy prawa
2012-02-28 19:59konsultacje
2012-02-26 19:06Wyniki egzaminu z Ldp pisanego 19 i 24 II
2012-02-24 17:02I NSP(Z) - termin ogłoszenia wyników z Ldp
2012-02-22 13:31Etyczne problemy prawa
2012-02-19 12:54konsultacje
2012-02-12 18:42konsultacje
2012-02-12 18:28Wyniki egzaminu z Ldp pisanego 5 II
2012-02-11 20:54I NSP(Z), Ldp - termin przekazania wyników
2012-02-08 13:41konsultacje - zmiana
2012-02-06 11:13konsultacje
2012-01-31 17:23zmiana terminu konsultacji
2012-01-29 12:23konsultacje
2012-01-25 19:27USOS - oceny z ćwiczeń
2012-01-25 19:15I NSP(Z), gr. 6 i 10 
2012-01-21 00:14konsultacje, USOS
2012-01-13 23:04I SSP, gr. 9, wyniki kolokwium
2012-01-13 17:21I SSP, gr. 7, wyniki kolokwium
2012-01-13 15:17I SSP, gr. 5, wyniki kolokwium
2012-01-13 12:32gr. X, NSP(Z), wyniki kolokwium pisanego 7 stycznia
2012-01-12 13:13I NSP(Z), Lektury dodatkowe z logiki
2012-01-09 22:58zmiana terminu konsultacji
2012-01-02 19:02Wyniki kolokwium, gr. X, I NSP(Z)
2011-12-31 12:50X gr., I NSP(Z), w sprawie wyników kolokwium
2011-12-17 20:15SSP/WSP Granice władzy prawniczej
2011-12-16 20:06Granice władzy prawniczej
2011-11-28 18:42I SSP, gr. 9 - wyniki
2011-11-18 13:27uzupełnienie
2011-11-18 13:24SSP, Granice władzy prawniczej, 22 XI
2011-11-14 13:38Granice władzy prawniczej - środa 16 XI
2011-11-06 18:44Granice władzy prawniczej
2011-10-02 13:31konsultacje
2011-09-25 21:50konsultacje
2011-09-25 09:23Pełna lista wyników egzaminu z Plp pisanego 18 IX
2011-09-24 23:11Pierwsza część wyników egzaminu z Plp pisanego 18 IX
2011-09-19 22:41W sprawie wyników egzaminu z Plp pisanego 18 IX
2011-09-19 10:56konsultacje
2011-09-11 22:37konsultacje
2011-09-07 21:08konsultacje
2011-09-02 15:18konsultacje
2011-08-27 19:23konsultacje
2011-08-22 08:50konsultacje
2011-07-07 22:17I SNA, wyniki egzaminu z Plp
2011-07-04 10:43konsultacje
2011-06-21 17:24konsultacje
2011-06-21 17:20I SNA - wyniki egzaminu przedterminowego z Plp
2011-06-19 14:48I SNA Plp
2011-06-17 09:14Podstawy logiki praktycznej
2011-06-12 10:56I SSA, Wyniki kolokwium (7 VI)
2011-05-09 08:30Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2011-04-08 14:03Etyczne problemy prawa
2011-03-31 21:12Etyczne problemy prawa
2011-03-24 09:17Etyczne problemy prawa
2011-03-16 09:41Etyczne problemy prawa
2011-03-14 21:37Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2011-03-11 21:19Sesja naukowa poświęcona myśli Ericha Fromma
2011-03-11 07:59Etyczne problemy prawa
2011-03-07 21:20Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2011-03-02 20:56Etyczne problemy prawa
2011-03-02 12:50konsultacje
2011-02-19 15:11Konsultacje
2011-02-14 15:25I SSP - Wyniki egzaminu poprawkowego z Ldp
2011-02-12 10:56Konsultacje
2011-02-10 13:13I SSP - wyniki egzaminu grupy z godz. 11 (2 II)
2011-02-09 12:07I SSP - wyniki egzaminu grupy z godz. 9 (2 II)
2011-02-05 21:21konsultacje
2011-01-31 17:44Konsultacje
2011-01-28 17:15gr. 1, I NSP(Z) - wyniki kolokwium
2011-01-28 09:44gr. 9, I NSP(Z) - wyniki kolokwium
2011-01-28 07:45gr. V, I NZP(Z) - wyniki kolokwium z Ldp
2011-01-27 00:28I SSP, Ldp - wyniki przedterminu
2011-01-23 15:16gr. 6 NSP(W) - wyniki kolokwium
2011-01-23 11:30Przesunięcie godzin konsultacji
2011-01-22 15:09gr. 5, I SSP
2011-01-16 20:26Przedtermin z Logiki dla prawników (I SSP)
2011-01-16 20:18I SSP, gr. 1 - wyniki kolokwium
2011-01-12 14:10I SSP, gr. 5
2011-01-07 09:51IV, V SSP/NSP(W) - Granice władzy prawniczej
2010-12-15 23:02IV/V, Granice władzy prawniczej - wiedza
2010-12-07 08:51Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-11-29 19:13Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-11-23 11:01Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-11-19 21:04Przesunięcie konsultacji
2010-11-15 10:18Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-11-08 14:59Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-11-04 00:01Perspektywy juryscentryzmu
2010-10-24 23:02Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-10-18 20:59Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-10-12 09:20Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-10-05 14:37Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-10-05 14:29konsultacje
2010-10-03 19:02konsultacje
2010-09-26 11:01konsultacje
2010-09-19 10:33Konsultacje
2010-09-17 22:54I SSA, wyniki egzaminu poprawkowego z Plp
2010-09-14 16:32konsultacje
2010-09-06 20:54Konsultacje
2010-08-28 13:54konsultacje
2010-07-12 22:07Uzupełniona lista wyników
2010-07-10 20:50I SSA, pierwsza część wyników egzaminu z Plp pisanego 5 VII
2010-07-02 16:54Konsultacje w lipcu
2010-06-25 18:36I SSA, wyniki egzaminu przedterminowego z Plp
2010-06-23 10:26I SSA, przedtermin - termin ogłoszenia wyników
2010-06-16 08:27I NSA gr. 2, wyniki kolokwium
2010-06-15 19:20I NSA gr. 6, kolokwium
2010-06-14 21:10Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-06-13 23:01gr. V, SSA, wyniki kolokwium z Plp
2010-06-08 12:54I SSA, egzamin przedterminowy z Plp
2010-06-07 21:29Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-06-01 10:12Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-05-25 09:28gr. 3, I SSA, Plp - teksty na najbliższe ćwiczenia
2010-05-18 10:26Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-05-16 15:54konsultacje
2010-04-13 20:20I SSA, gr. 1, Plp 
2010-04-08 21:44Zaproszenie na spotkanie "O aktualności Fromma"
2010-04-07 20:59Zaproszenie na spotkanie "O aktualności Fromma"
2010-03-29 21:09SSA I, Pdp, Wykład 1
2010-03-29 12:54Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-03-20 12:41Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-03-02 23:00Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2010-03-01 10:36Konsultacje w semestrze letnim
2010-02-26 11:32I NSP(Z), Ldp, wyniki egzaminu poprawkowego z 21 II 2010
2010-02-25 20:52I NSP(Z), Ldp, terminy wpisów z egzaminu poprawkowego
2010-02-21 12:13konsultacje
2010-02-17 13:13I NSP(Z), Ldp, wyniki egzaminu poprawkowego z 14 II
2010-02-15 21:25I SSP, Ldp, wyniki egzaminu poprawkowego
2010-02-14 12:33232639
2010-02-14 12:27Wynik prac pisanych na środowych (10 II) konsultacjach
2010-02-13 12:12I NSP(Z), Ldp, egzamin poprawkowy
2010-02-12 19:41konsultacje
2010-02-11 13:23I NSP(Z), Ldp, termin egzaminu poprawkowego
2010-02-10 22:57Uzupełniona lista wyników
2010-02-10 21:04I NSP(Z), Ldp, wyniki egzaminu
2010-02-05 14:53I NSP(Z), Ldp, wpisy z egzaminu przedterminowego
2010-02-05 14:42Konsultacje
2010-02-05 09:14I SSP, Ldp, wyniki egzaminu
2010-02-04 20:05I SSP, Ldp, termin ogłoszenia wyników
2010-01-28 15:30Najbliższe konsultacje
2010-01-27 13:21I NSP(Z), wyniki przedterminu z Logiki dla prawników
2010-01-26 23:08I SSP, Logika, wyniki przedterminu
2010-01-26 20:06I NSP(Z), termin podania wyników przedterminu
2010-01-25 16:07I SSP, termin ogłoszenia wyników z egzaminu przedterminowego
2010-01-25 15:30konsultacje
2010-01-25 15:23Wyniki prac pisanych na piątkowych (22 I) konsultacjach
2010-01-22 22:44II NSP(Z) - Osoby powtarzające Logikę dla prawników
2010-01-22 22:09Najbliższe konsultacje
2010-01-22 21:45Wyniki prac pisanych na wtorkowych konsultacjach
2010-01-22 13:51Logika, NSP(Z), gr. 1 - wyniki kolokwium
2010-01-18 23:22Logika, I SSP, gr. 9 - wyniki kolokwium
2010-01-18 21:31Logika, I NSP(W), gr. 1 - wyniki kolokwium
2010-01-16 13:49Wyniki prac pisanych na wczorajszych (15 I) konsultacjach
2010-01-15 13:49Logika, I NSP(Z), gr. 5 - wyniki kolokwium
2010-01-14 19:37Logika, I NSP(Z), gr 9 - wyniki kolokwium
2010-01-14 19:31Logika, I NSP(W), gr 5 - pozostałe oceny
2010-01-05 13:03I NSP(Z), Ldp. egzamin przedterminowy
2010-01-05 12:56I SSP, Ldp, egzamin przedterminowy
2010-01-03 17:12gr 9, I NSP(Z)
2009-12-29 21:34Logika dla prawników, I NSP(W), gr. 5 i 7
2009-12-17 22:51Odwołonie piątkowych konsultacji (18 XII)
2009-12-17 22:46Odwołane spotkanie Koła Filozofii Prawa
2009-12-12 23:41Wyniki prac pisanych na piątkowych konsultacjach
2009-12-11 20:39Termin ogłoszenia wyników prac pisanych na dzisiejszych konsultacjach
2009-12-10 14:43Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2009-12-03 20:10Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2009-11-26 12:42Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2009-11-16 22:01Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2009-11-03 17:37Koło Filozofii Prawa
2009-10-21 17:37Koło Filozofii Prawa
2009-10-14 15:38Koło Filozofii Prawa
2009-10-14 15:38Koło Filozofii Prawa
2009-10-13 11:54Zaproszenie na spotkanie "Aktualność Fromma"
2009-10-05 10:37Konsultacje w semestrze zimowym
2009-10-04 20:46Koło Filozofii Prawa
2009-10-04 20:23Konsultacje
2009-09-27 15:31konsultacje
2009-09-21 20:55Uzupełniona lista wyników egzaminu z Podstaw logiki praktycznej pisanego 13 IX 2009
2009-09-20 20:52Wyniki egzaminu poprawkowego z Podstaw logiki praktycznej pisanego 13 IX 2009
2009-09-19 22:00konsultacje
2009-09-10 12:34konsultacje
2009-08-31 10:16Konsultacje
2009-07-10 15:54SNA, Podstawy logiki praktycznej, wyniki egzaminu z 5 VII
2009-07-07 17:19Konsultacje
2009-06-27 22:15Konsultacje w czasie sesji
2009-06-22 23:24NSA, wyniki egzaminu przedterminowego z Podstaw logiki praktycznej (20 VI 2009)
2009-06-01 19:20Konsultacje
2009-06-01 19:17SSA, gr. 6 i 8, Podstawy logiki praktycznej
2009-06-01 10:14NSA - wyniki kolokwium, korekta
2009-05-31 10:34Podstawy logiki praktycznej, NSA I, gr. 3, wyniki kolokwium
2009-04-21 21:57Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2009-04-15 22:01Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2009-04-01 16:50Koło Filozofii Prawa
2009-03-29 22:42Zaproszenie na czwarte spotkanie poświęcone myśli Ericha Fromma
2009-03-25 08:06Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2009-03-17 23:04Zaproszenie na cykl spotkań poświęconych myśli Ericha Fromma
2009-03-17 22:56Koło Filozofii Prawa
2009-03-05 16:36Zaproszenie na cykl spotkań poświęconych myśli Ericha Fromma
2009-02-21 23:22konsultacje
2009-02-20 10:17Uzupełniona lista wyników egzaminu poprawkowego z Logiki dla prawników pisanego 14 II 2009 przez NSP(Z).
2009-02-19 22:14Wyniki egzaminu poprawkowego z Logiki dla prawników pisanego 14 II 2009 przez NSP(Z)
2009-02-18 17:17Termin podania wyników egzaminu poprawkowego z Logiki dla prawników pisanego 14 II 2009 przez NSP(Z)
2009-02-16 10:41Wyniki prac pisanych na konsultacjach 10 II
2009-02-16 09:43Wyniki egzaminu poprawkowego z Logiki dla prawników pisanego przez SSP 11 02 2009
2009-02-14 11:08konsultacje
2009-02-14 11:05Termin podania wyników egzaminu poprawkowego z Logiki dla prawników pisanego przez SSP
2009-02-12 14:16Uzupełniona lista wyników egzaminu z  31 I 2009
2009-02-11 20:48Wyniki z Logiki dla prawników (31 I 2009)
2009-02-11 20:07Logika dla prawników - wyniki egzaminu NSP(Z) pisanego 31 I 2009
2009-02-09 16:38konsultacje
2009-02-05 19:29Wyniki egzaminu z Logiki dla prawników (SSP)
2009-01-30 16:21Wyniki przedterminu z logiki pisanego 24 I 2009 przez NSP(Z)
2009-01-30 16:06Konsultacje
2009-01-23 16:56SSP, I rok - wyniki egzaminu przedterminowego z Logiki dla prawników (16 I 2009)
2009-01-22 17:04Koło Filozofii Prawa
2009-01-22 16:52Logika dla prawników, SSP, przedtermin
2009-01-21 16:30Logika, NSP(Z), gr. A3 - wyniki kolokwium
2009-01-21 16:24Logika, NSP(Z), gr. A9 - wyniki kolokwium
2009-01-20 20:03Logika, NSP(Z), A12, wyniki kolokwium
2009-01-15 10:05Koło Filozofii Prawa
2009-01-14 12:26Logika, NSP(W), gr. 1, wyniki kolokwium
2009-01-09 19:31Logika dla prawników, SSP, przedtermin
2009-01-06 18:46Logika, SSP, gr. 4 i 2.
2009-01-02 14:27Logika, SSP, gr. 10 - wyniki kolokwium
2008-12-31 11:45Logika, NSP(Z), A6, wyniki kolokwium
2008-12-31 11:34Logika, SSP, gr. 2, wyniki kolokwium
2008-12-31 11:24Logika, SSP, gr. 4, wyniki kolokwium
2008-12-31 11:13Logika, SSP, gr. 8, wyniki kolokwium
2008-12-24 12:20Wyniki kolokwium z logiki
2008-12-11 11:29Koło Filozofii Prawa
2008-12-02 18:35Koło Filozofii Prawa
2008-11-27 11:11Koło Filozofii Prawa
2008-11-20 10:15Koło Filozofii Prawa
2008-11-13 10:14Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2008-11-04 18:35Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2008-10-28 14:24Koło Filozofii Prawa
2008-10-19 19:33Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2008-07-02 19:35Konsultacje w lipcu
2008-06-21 19:38Konsultacje
2008-06-15 10:42Wpisy
2008-06-15 10:28Logika, I SSA - wyniki prac pisanych w piątek (13 VI)
2008-06-15 10:21Logika, I SSA, gr. 9 - wyniki kolokwium
2008-06-15 10:12Logika, I SSA, gr. 5 - wyniki kolokwium
2008-06-15 10:01Logika, I SSA, gr. 1 - wyniki kolokwium
2008-06-14 21:34Wyniki kolokwium z logiki gr. 1,5,9 SSA
2008-06-13 00:28Dodatkowe konsultacje
2008-06-13 00:22I SSA, gr. 6, Logika
2008-06-12 21:09SSA, gr. 2, Logika
2008-05-21 20:54Logika, ZSA, gr. A6
2008-05-21 20:29Logika, I ZSA, gr. A3 
2008-04-20 23:35Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2008-02-10 21:24Zmiana terminu konsultacji
2008-01-30 06:33Konsultacje w czasie sesji
2008-01-27 22:56SSA, gr. 1, Wstęp do prawoznawstwa
2008-01-27 19:06WSP, gr. 3, Wstęp do prawoznawstwa
2008-01-24 07:34WSP, gr. 7, wyniki kolokwium z logiki
2008-01-23 10:11Wyniki prac pisanych na poniedziałkowych konsultacjach
2008-01-23 09:59SSP 10, Logika, wyniki kolokwium
2008-01-20 15:10Wstęp do prawoznawstwa, SSA, gr. 4, wyniki kolokwium
2008-01-20 14:57Logika, oceny z prac pisanych na konsultacjach (16 I)
2008-01-20 14:48Logika, WSP. gr. 6, wyniki kolokwium
2008-01-20 14:35Logika, WSP. gr. 2, wyniki kolokwium
2008-01-20 14:27Logika, WSP, gr. 1, wyniki kolokwium
2008-01-13 23:37ZSP, V, gr. A11; WSP, I, gr. 2 - zaległe oceny z kolokwium
2008-01-12 23:23SSP, gr. 5, Wdp, wyniki testu
2008-01-11 22:45Wstęp do prawoznawstwa, SSA, gr. 3, wyniki kolokwium
2008-01-09 13:42Logika, SSP, gr. 11, wyniki kolokwium
2008-01-05 16:30Logika, SSP, gr 9, wyniki kolokwium
2008-01-05 01:23ZSP, Logika, poprawa kolokwium
2008-01-05 01:10Zmiana terminu konsultacji
2008-01-05 01:02Wstęp do prawoznawstwa, SSA, gr. 2, wyniki kolokwium
2007-12-30 19:29Logika, ZSP, gr. A10, wyniki kolokwium
2007-12-30 17:39Logika, ZSP, gr. A2, wyniki kolokwium
2007-12-30 16:32Logika, ZSP, gr. A6, wyniki kolokwium
2007-12-30 15:23Logika, ZSP, gr. A8, wyniki kolokwium
2007-12-30 14:04Logika, ZSP, gr. A 12, wyniki kolokwium
2007-12-29 23:32Logika, ZSP, gr. A4, wyniki kolokwium
2007-12-14 21:40Logika, WSP, gr. 2, wyniki kolokwium
2007-12-12 22:41Logika, WSP, gr. 1, wyniki kolokwium
2007-12-05 11:08Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2007-12-02 22:48Przesunięcie godzin konsultacji
2007-12-02 17:48Logika, SSP, gr. 10, wyniki kolokwium
2007-11-07 09:14Koło Filozofii Prawa
2007-10-28 22:332008-11-19 12:58Koło Filozofii Prawa
2007-10-22 18:25Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2007-10-15 18:44Spotkanie Koła Filozofii Prawa
2007-10-15 18:32Konsultacje
2007-09-07 18:02Konsultacje
2007-07-08 18:45Termin konsultacji
2007-07-01 12:25205180 - sprostowanie
2007-07-01 12:20Konsultacje w pierwszym tygodniu lipca
2007-06-25 12:32Wyniki prac pisanych na czwartkowych konsultacjach
2007-06-19 13:07Wyniki prac pisanych na czwartkowych konsultacjach
2007-06-15 06:50195087
2007-06-13 21:54Wyniki prac pisanych na wtorkowych konsultacjach
2007-06-09 22:14Wyniki prac pisanych na wtorkowych konsultacjach
2007-05-31 23:01Wyniki prac pisanych na czwartkowych konsultacjach
2007-05-31 22:38Logika, NSA, wyniki poprawy kolokwium
2007-05-29 19:30Koło Filozofii Prawa
2007-05-12 14:04Logika, NSA, A01
2007-05-11 11:51SSA \ L, gr. 2 - wyniki kolokwium
2007-05-09 22:35Logika, NSA, B01 - wyniki kolokwium
2007-04-19 22:23Zadania z logiki dla NSA
2007-03-06 01:52Zmiana terminu konsultacji
2007-01-28 14:57Wdp, WSP, gr. 3
2007-01-28 11:18Logika, WSP, gr. 8
2007-01-24 09:48Logika, WSP, gr. 1
2007-01-23 12:00Logika, WSP, gr. 2
2007-01-23 10:20Logika, NSP, gr. A 12
2007-01-17 08:59Logika, SSP, gr. 7
2007-01-17 00:47200836
2007-01-17 00:15Wyniki poprawy kolokwium pisanej 15.01.2007
2007-01-17 00:04Logika, kolokwium pisane na konsultacjach 15.01.2007
2007-01-16 22:15Przesunięcie konsultacji
2007-01-16 22:11Logika, SSP, gr. 5
2007-01-15 06:59Logika, kolokwium pisane na konsultacjach
2007-01-15 06:54Logika, poprawa kolokwium
2007-01-15 06:47Logika, NSP, A1
2007-01-08 09:02Oceny prac z 03.01.2007
2007-01-08 08:57Logika, SSP, gr. 9 
2007-01-03 13:08Logika, WSP, gr. 8
2007-01-03 10:41Wyniki poprawy kolokwium z logiki z 20.12.06
2007-01-03 10:30Logika, SSP, gr. 11
2007-01-03 10:18Logika, SSP, gr. 10
2007-01-03 09:50Logika, A11, NSP
2007-01-03 09:39Wyniki kolokwium z logiki dla grupy A 10, NSP
2006-12-16 23:32Poprawa kolokwium
2006-12-13 22:07Koło naukowe Filozofia Prawa
2006-12-11 21:39wyniki kolokwium dla gr. A3 SNP
2006-12-11 21:23wyniki kolokwium dla gr. A2 SNP
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Sekcja informatyzacji
© 2001-2014
Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki