naglowek uni.wroc.pl prawo.uni.wroc.pl
Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki
login hasło
dr hab. prof. nadzw. UWr Dariusz Adamski
adiunkt
Kontakt
Konsultacje

wt. 14-15

czw. 10.30-11.30

TypData zam.NazwaOpisRozm.StatusOpcje
application/pdf2014-10-02 14:20sylabus PME 2014/2015181.6 kBPokaż Pobierz
application/pdf2014-10-07 13:19sylabus EPK 2014/2015175.8 kBPokaż Pobierz
application/pdf2014-10-13 16:48sylabus Judicial Protection in the EU 2014/2015187.0 kBPokaż Pobierz
Dr. hab. Dariusz Adamski is a professor of law of the University of Wrocław. He specializes in European law, economic law and law of information technologies. He teaches courses on varying aspects of the European law as well as the ICT and law, from antitrust to IP to free speech to cybercrime. He has conducted research in leading European and American research centers, including the Harvard University (as a Fulbright Fellow). He has published extensively in Polish and world's leading legal journals on European law and governance, telecommunications, ICT, and media law. Dariusz has recently concentrated on institutional consequences of the euro area crisis and on legal underpinnings of economic reforms. Fellow at the European Research Centre for Economic and Financial Governance, expert of Forum Obywatelskiego Rozwoju.
He complements academia and teaching with practice spanning from domain names resolution to advising the European Commission to consultancy for public authorities and the private sector. Member of the Bar of Legal Counsels in Wrocław.
ˇ 1999 - MA in Law from the University of Wroclaw (magna cum laude).


ˇ 2004 - Ph.D. in law from the University of Wroclaw (dissertation: "Swoboda œwiadczenia usług łacznoœci elektronicznej w prawie Wspólnoty Europejskiej").


ˇ July-August 2005 - visiting fellow at the Interdisciplinary Centre for Law & ICT, Leuven University, Belgium


ˇ June-July 2006, July-August 2008 - visiting fellow at the Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij. Leiden University, the Netherlands


ˇ July-August 2007 - visiting fellow at the Institute of Civil Commercial and Securities Law, Department of Information Technology Law and Intellectual Property Law, Vienna University of Economics and Business Administration, Vienna, Austria


ˇ September 2007 - currently - arbiter of the Arbitration Court for Domain Names by the Polish Chamber of Informatics and Telecommunications


ˇ 2008- 2011 - member of a Group of Experts by the Polish Minister of Justice for digitization of the judicial civil procedure


ˇ 2008-2009 - Fulbright Foundation Fellow at the Berkman Center for Internet & Society, Harvard University


ˇ 2010 - currently - coordinator of the American Law School at the University of Wroclaw


ˇ 2012 - Habilitation in law from the University of Wroclaw

2014

 • The ESMA Doctrine. A Constitutional Revolution and the Economics of Delegation, European Law Review, forthcoming
 • Konstytucyjne konsekwencje najnowszych zmian w OFE, Analiza FOR, available here
 • Dialog konstytucyjny buntem podszyty: komentarz do postanowienia Bundesverfassungsgericht z 14.01.2014 r. w sprawie Gauweiler, Europejski Przegląd Sądowy, 8/20134, pp. 4-16
 • Transparency, Accountability and the Rule of Law - Do Private Watchdogs Matter?, European Law Journal20, pp. 520-543
 • The Economic and Monetary Union: Constitutional and Institutional Aspects of the Economic Governance within the EU (proceedings of the XXVI FIDE Congress, Vol. 1), DJOF Publishing, pp. 487-500

2013

2012
 • National power games and structural failures in the European macroeconomic governance, Common Market Law Review 49, Issue 4, pp. 1319-1364
 • Approximating a workable compromise on access to official documents: The 2011 developments in the European courts, Common Market Law Review 49, Issue 2, pp. 521-558

2011

 • Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Naruszenie praw w wyniku rejestracji domeny - uwagi do orzecznictwa Sądu ds. domen internetowych przy PIIT, Prawo Mediów Elektronicznych No. 1/2011
2010
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze [in:] Gołaczyński (red.) Elektroniczne postepowanie upominawcze. Komentarz, Warszawa 2010
 • Change We Can Believe In or Politics As Usual? Government openness and technology under the Obama administration [in:] Mommers, Franken, van den Herik, van der Klaauw-Koops, Zwenne (eds.) (2010), Het binnenste buiten. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden. Leiden: eLaw@Leiden
2009
 • How Wide is "the Widest Possible"? Judicial Interpretation of the Exceptions to the Right of Access to Official Documents Revisited, Common Market Law Review 46, Issue 2, pp. 521-549
 • Broadband Stimulus Policy in Europe and the US: A comparative Review, 18(2) New York Law School Media Law&Policy 45
 • Competition law [in:] Wiebe (Ed.) IT Law in Poland, Vienna/Munich 2009
 • Nowelizacja dyrektywy o telewizji bez granic, czyli Europa w pogoni za postępem technologicznym [in:] Biernat, Dudzik (Eds.) Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009
2008
 • Liberalizacja widma radiowego - gospodarka widmem w dobie konwergencji [in:] T. Skoczny (Ed.) Prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Nr 1/2008(19)
2007
 • Wspólnotowe prawo reklamy [in:] A. Cieśliński (Ed.) Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2007
 • Wspólnotowe prawo mediów elektronicznych [in:] A. Cieśliński (Ed.) Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2007
 • Dobór obowiązków regulacyjnych na rynkach hurtowych [in:] S. Piątek (Ed.) Regulowanie rynków telekomunikacyjnych, Warszawa 2007
 • Retencja danych telekomunikacyjnych - uwagi de lege ferenda wynikające z przepisów wspólnotowych, Monitor Prawniczy (Appendix), 4/2007
 • Ochrona danych w telekomunikacji, Monitor Prawniczy(Appendix), 4/2007
2006
 • Krytyczny komentarz do ustawy o informatyzacji (co-author M. Kutyłowski), e-Administracja nr 1/2006
 • Znaczenie dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego dla ustawy o dostępie do informacji publicznej (co-author M. Bernaczyk), e-Administracja nr 2/2006
 • Book review: J. Oleński, Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, e-Administracja nr 5/2006
 • Terminologia ustawy o informatyzacji - niespójności ciąg dalszy (co-author M. Kutyłowski), Monitor Prawniczy nr 2/2006 (Appendix)
 • Doręczenie pism w formie dokumentów elektronicznych według przepisów wykonawczych do ustawy o informatyzacji, Monitor Prawniczy nr 16/2006 (Appendix)
 • Udostępnianie dokumentów urzędowych we Wspólnocie Europejskiej a cyfrowe technologie informacyjne, Kontrola Państwowa nr 2/2006
 • Wykorzystanie łączności elektronicznej w procedurze zamówień publicznych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2006
2005
 • The FCC's New Indecency Enforcement Policy: A Cautionary Tale (co-author M. Botein), New York Law School Media Law&Policy 15
 • Prawne aspekty wykorzystania technologii cyfrowych w komunikacji urząd - obywatel, (co-author M. Kutyłowski), Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1-2/2005
 • Ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej po wdrożeniu do prawa polskiego unormowań wspólnotowych, Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 2/2005
 • Prawo europejskie a akcyza na import używanych samochodów osobowych, Prawo i Podatki Unii Europejskiej nr 4/2005
 • Zakaz dyskryminacji podatkowej w prawie pierwotnym Wspólnoty Europejskiej, Prawo i Podatki Unii Europejskiej nr 7-8/2005
 • Europejskie prawo łączności elektronicznej. Telefonia, telewizja, Internet. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005
2004
2003
 • Ochrona moralności w świetle I Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, Państwo i Prawo nr 7/2003
 • Harmonizacja prawa Wspólnoty Europejskiej w sferze technicznych warunków dopuszczenia na rynek telekomunikacyjnych urządzeń odbiorczych, Przegląd Prawa i Administracji, Vol. 55, e-Biuletyn CBKE nr 1/2003
 • Demand to get stripped and watch carefully - looking for a way of teaching e-government, published [in:] F. Galindo, R. Traunmüller (Eds.)E-government: Legal, technical and pedagogical aspects, Saragossa 2003
 • Prawo komunikacji elektronicznej w prawie Unii Europejskiej (co-author E. Galewska) [in:] J. Gołaczyński (Ed.) Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003
 • Swoboda świadczenia usług na tle konstrukcji rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Część II: Relacje z innymi elementami rynku wewnętrznego, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1/2003
2002
 • Pojęcie usługi w systemie prawa rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1-2/2002
 • Swoboda świadczenia usług na tle konstrukcji rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Część I: Modus faciendi oraz struktura wewnętrzna swobody, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2002
Research projects:
 • ECLET (Electronic Communications Legal Expertise Transfer), Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, 2005-2009
 • ALIS (Automated Legal Intelligent System), consortium project supported by the European Commission (January 2007 - July 2008)
 • E-Court - Informatisation of the civil procedure, project coordinated by the Polish Ministry of Justice (January-December 2007)
 • Model application of electronic documents in common courts, including legal, organizational and economic aspects, project coordinated by the Polish Ministry of Justice (January-December 2007)
 • CONSENT (Consumer sentiment regarding privacy on user generated content (UGC) services in the digital economy), consortium project within the VII Framework Programme of the EU (May 2010-April 2013)
Data zam.Data akt.Tytuł
2014-01-31 11:05odrabianie zajęć SOP UE, gr. 5 i 7
2014-01-31 10:42konsultacje w trakcie sesji - korekta
2014-01-31 10:03eseje z prawa mediów elektronicznych
2014-01-31 09:59konsultacje w trakcie sesji egzaminacyjnej
2014-01-12 18:09Wyniki kolokwium SOP UE gr. 8
2014-01-12 18:05Wyniki kolokwium SOP UE gr. 6
2013-12-22 10:36Uzupełnienie ocen z kolokwium – System Ochrony Prawnej, gr. 7
2013-12-22 10:36Uzupełnienie ocen z kolokwium – System Ochrony Prawnej, gr. 5
2013-05-17 20:29wyniki kolokwium prawo europejskie SSP gr. 6
2013-04-29 20:26wyniki kolokwium prawo europejskie IIISSP, gr. 9
2013-03-07 09:08odrabianie zajęć PUE SSP III gr. 9
2013-02-05 08:26zmiana terminu konsultacji
2013-01-29 13:28zmiana terminu konsultacji
2012-10-04 12:57Lista studentów SSP przyjętych na seminarium magisterskie
2012-10-01 14:11seminarium magisterskie SSP - wymagania
2012-05-31 09:40konsultacje w trakcie sesji
2012-05-13 12:14uzupełnienie ocen z kolokwium pr. europ. SSP gr. 1
2012-03-22 13:44syllabus PUE ćwiczenia
2011-12-04 16:13oceny z kolokwium SOP - SSA II 2 rok gr. 7
2011-12-02 19:37oceny z kolokwium SOP - SSA II 2 rok gr. 5
2011-11-29 20:26orzeczenia PSODO (linki w języku polskim)
2011-11-27 18:12orzeczenia PSODO - ochrona danych w prawie międzynarodowym i europejskim
2011-11-26 19:54oceny z kolokwium SOP - SSA II 2 rok gr. 6
2011-11-26 19:45oceny z kolokwium SOP - SSA II 2 rok gr. 8
2011-11-26 10:27Uzupełnienie ocen z kolokwium SOP SSA II 2 rok, gr. 6 
2011-02-04 11:16konsultacje w trakcie sesji
2011-01-23 14:01Prawo Mediów Elektronicznych
2010-12-21 21:08wyniki kolokwium SOP - SSA, gr. 7
2010-10-25 10:55konsultacje 26.10
2010-06-10 10:22Wyniki kolokwium z PUE z 9.06, SNP(W)
2010-05-31 10:17kolokwium PUE SNP(W) III
2010-03-23 07:57konsultacje w tygodniu 22-26.03
2010-02-02 16:53oceny z egzaminu PME
2009-12-20 15:22Wyniki kolokwium SOPUE, SSA, gr. VII
2009-12-20 15:19Wyniki kolokwium SOPUE, SSA, gr. V
2009-12-13 16:30wyniki kolokwium SOPUE, SSA II, gr. VIII
2009-12-13 16:26wyniki kolokwium SOPUE, SSA II, gr. VI
2009-09-27 13:14Zapisy na seminarium SSP
2008-06-12 16:04Kolokwium SSp Prawo europejskie cd.
2008-06-12 16:02kolokwium SSP Prawo europejskie
2008-06-09 12:52Prawo UE - wyniki kolokwium - SSA grupa IV
2008-06-08 09:52Prawo UE - wyniki kolokwium - SSA grupa III
2008-06-08 09:51Prawo UE - wyniki kolokwium - SSP grupa V
2008-06-08 09:49Prawo UE - wyniki kolokwium - SSP grupa I
2007-11-15 11:26SNP(Z) V K1 Europejskie prawo antymonopolowe
2007-10-31 13:09SNP(Z) V K1 Europejskie prawo antymonopolowe
2007-06-05 12:32Wyniki kolokwium PUE, gr. 11
2007-05-31 16:45kolokwium PUE, IVSSP, gr. 10
2007-05-10 13:59kolokwium PUE, IVSSP, gr. 9
2007-02-27 07:25Informatyzacja administracji 5 NSA, IV rok
2006-04-28 09:582008-11-19 12:58Kolokwium - podstawy prawa i struktury organizacyjne UE - gr I i II MSSE
2006-02-01 21:072008-11-19 12:58Wyniki egzaminu z przedmiotu 'Wspólnotowe prawo łączności elektronicznej' - V ZSA
2006-01-14 10:20Najważniejsze zagadnienia prawa własności intelektualnej w XXI wieku
Prawo
Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite magisterskie
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Sekcja informatyzacji
© 2001-2014
Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki