naglowek uni.wroc.pl prawo.uni.wroc.pl
Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki
login hasło
Opłaty za studia

UCHWAŁA Nr 105/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok ad. 2012/13

ZARZĄDZENIE Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013

Rok ad. 2013/14

ZARZĄDZENIE Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014

Rok ad. 2014/15

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Sekcja informatyzacji
© 2001-2014
Wydział Rekrutacja Studia Studenci Stopnie naukowe Ogłoszenia Linki