Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Uchwały Rady Wydziału - 2013

Uchwała nr 1/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. wprowadzająca zmiany do uchwały nr 2 Rady WPAE z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz formy egzaminu dyplomowego

Uchwała nr 6a/I/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.01.2013 r. sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku LL.B. International and European Law (prawo międzynarodowe i europejskie)

Uchwała nr 6b/II/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.02.2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku Prawo

Uchwała nr 7/II/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.02.2013 r. wprowadzająca w sprawie szczegółowych warunków udziału studentów WPAE w programie LLP-ERASMUS i innych zagranicznych programach stypendialnych realizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała nr 22/III/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.03.2013 r. w sprawie okresu zaliczeniowego na studiach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uchwała nr 41/IV/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała nr 64/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20.05.2013 r. w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru realizowanych w roku akademickim 2013/2014 (zmieniona Uchwałą nr 216/XII/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.)
załącznik1
załącznik2

Uchwała nr 65/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20.05.2013 r. w sprawie zasad i warunków zaliczania semestru (roku) na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz w innych sprawach dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Uchwała nr 66/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20.05.2013 r. w sprawie dokumentowania i przebiegu studiów na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz w innych sprawach dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Uchwała nr 66a/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20.05.2013 r. zmieniająca uchwałę nr 41/IV/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała nr 86/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Administracja (zmieniona Uchwałą nr 27/III/2017 Rady WPAE UWr z dnia 20 marca 2017 r.)

Uchwała nr 87/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Ekonomia

Uchwała nr 88/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Prawo (zmieniona Uchwałą nr 27/III/2017 Rady WPAE UWr z dnia 20 marca 2017 r.)

Uchwała nr 91/VI/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24.06.2013 r. w sprawie niektórych elementów programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ich wykonania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii przepisów Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim UWr (Zmieniona Uchwałą nr 217/XII/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.)

Uchwała nr 144/IX/2014 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 91/VI.2013 r. 

Uchwała nr 146/IX/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie Programu Kształcenia na studiach doktoranckich nauk prawnych (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Uchwała nr 165 IX 2013 z dn 30 września 2013 roku

Uchwała nr 216/XII/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 64/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru realizowanych w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 217/XII/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 91/VI/2013 Rady WPAE z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawach niektórych elementów programów kształcenia zgodnie z KRK oraz ich wykonania na WPAE UWr

Uchwała nr 218/XII/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr