Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy

mgr Bartłomiej Jaworski - 16 Listopad, 2015 - 09:05

Projekt realizowany od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IV, działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, którego głównym celem było nabycie doświadczenia zawodowego oraz wzrost kompetencji zawodowych, interpersonalnych i w zakresie przedsiębiorczości, dzięki udziałowi w płatnych stażach oraz zajęciach szkoleniowo-warsztatowych.

W projekcie  wzięło udział 160 studentów/studentek: 5 roku Studiów Stacjonarnych Prawa i Studiów Wieczorowych Prawa (70 studentów), 3 roku I stopnia Studiów Stacjonarnych Administracji i Studiów Niestacjonarnych Administracji, 2 roku II stopnia Studiów Stacjonarnych Administracji i Studiów Niestacjonarnych Administracji.

 

więcej informacji: http://staze.prawo.uni.wroc.pl