Nasz Wydział ponownie wśród najlepszych w Polsce!

11 Ranking Wydziałów Prawa; 3 miejsce

Pragniemy poinformować, że „Dziennik Gazeta Prawna” po raz jedenasty przeprowadził ogólnopolski ranking Wydziałów Prawa w Polsce. Z tej okazji w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Dziekan naszego Wydziału prof. dr hab. Karol Kiczka odebrał od redaktora naczelnego DGP Krzysztofa Jedlaka dyplom oraz gratulacje.
Należy podkreślić, że również i tym razem Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego znalazł się w ścisłej czołówce, zajmując w tegorocznej edycji rankingu wysokie III miejsce wśród najlepszych uczelni publicznych.
Po raz kolejny nasz Wydział udowodnił, że należy do ścisłego grona uczelni kształcących najlepszych prawników w kraju.
Serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom i studentom naszego Wydziału!

inż. Jarosław Krawczyszyn 22.06.2017 12:04