Jesteś tutaj

Studia pierwszego stopnia

CRIMINAL JUSTICE - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 6 semestrów  NOWY KIERUNEK !!!

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020  

KRYMINOLOGIA - studia  niestacjonarne trwają 6 semestrów     

1. Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów

1. Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

    SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE; ADMINISTRACJA SEKTORA PUBLICZNEGO;

     ADMINISTRACJA EUROPEJSKA;   SAMORZĄD TERYTORIALNY

2 .Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

   SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE; ADMINISTRACJA SEKTORA PUBLICZNEGO;

   ADMINISTRACJA EUROPEJSKA;   SAMORZĄD TERYTORIALNY

BB.A. Bachelor of Business and Administration - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 6 semestrów

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

  SPECJALNOŚĆ: BIZNES, FINANSE, GOVERNANCE

EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów   NOWE SPECJALNOŚCI !!!

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019  

SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; PRAWO PODATKOWE; FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, EKONOMIA INNOWACJI; GOSPODARKA ŚWIATOWA

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019
   SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; PRAWO PODATKOWE; FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, EKONOMIA INNOWACJI; GOSPODARKA ŚWIATOWA
Uchwała 2/I/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
Uchwała 107/VI/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

      SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
Uchwała 54/V/2016 z dnia 23 maja 2016 r.
Uchwała 27/III/2017 z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała 188/XII/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.