Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu EUPILLAR

mgr Bartłomiej Jaworski - 21 Listopad, 2016 - 10:39

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się dwuletni projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską „Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union"  (Transgraniczne spory sądowe w Europie: ramy prawa międzynarodowego prywatnego, sądy krajowe i Trybunał Sprawiedliwości, akronim EUPILLAR), w którym częścią polską kierowała dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska z naszego Wydziału. W skład zespołu badawczego wchodzili też mgr Agnieszka Guzewicz i mgr Łukasz Petelski.

Konsorcjum pod kierownictwem prof. Paula Beaumonta z Uniwersytetu w Aberdeen przeprowadziło w latach 2014-2016 badania dotyczące stosowania pięciu rozporządzeń unijnych: nr 44/2001 (Bruksela I), nr 2201/2003 (Bruksela II bis), nr 864/2007 (Rzym II), nr 593/2008 (Rzym I) oraz nr 4/2009 (zobowiązania alimentacyjne) w sześciu państwach - Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Zjednoczonym Królestwie.

W dniach 16-17 czerwca 2016 r. w London School of Economics odbyła się konferencja, na której przedstawiono raporty krajowe powstałe w wyniku badań przeprowadzonych przez konsorcjum, raporty z wszystkich pozostałych 22 państw członkowskich Unii oraz prezentacje z perspektywy naukowej i praktycznej, aktualnych problemów wiążących się ze sporami transgranicznymi w Europie. Publikacja obejmująca wszystkie raporty i teksty ukaże się wiosną 2017 r. w wydawnictwie Hart.

 

Wyniki badań przeprowadzonych przez w Polsce zostały opublikowane w specjalnym numerze Europejskiego Przeglądu Sądowego (nr 10 z 2016 r.), poświęconym sporom transgranicznym w Europie:

https://www.profinfo.pl/prawo/unii-europejskiej/p,europejski-przeglad-sadowy,6867.html?_ga=1.127539597.1073870640.1471441815

 

Polska strona projektu: http://eupillar.prawo.uni.wroc.pl