Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Projekt badawczy Transfer of Prisoners in Europe

mgr Bartłomiej Jaworski - 21 Listopad, 2016 - 10:42

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiona została strona internetowa projektu badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską „Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection” (Usprawnianie przekazywania osób zgodnie z wzajemnym uznawaniem decyzji sądowych w sprawach karnych a ochrona praw podstawowych obywateli), którego częścią polską kieruje dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska z naszego Wydziału. W skład zespołu badawczego wchodzą: dr Wojciech Jasiński, dr Karolina Kremens i mgr Agnieszka Guzewicz. Uniwersytet Wrocławski nadzoruje w całym konsorcjum zadanie badawcze związane z badaniami empirycznymi.

Podstawowym celem projektu jest ocena, czy aktualne unijne instrumenty prawne oparte na zasadzie wzajemnego uznawania w sprawach karnych chronią odpowiednio prawa podstawowe.

 

Konsorcjum pod kierownictwem dr Tony’ego Marguery z Uniwersytetu w Utrechcie przeprowadzi w latach 2016-2018 analizę implementacji unijnych instrumentów ułatwiających współpracę transgraniczną (dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania, przekazywania więźniów oraz nadzorowania kar alternatywnych i środków probacyjnych) oraz ustali na podstawie badań empirycznych, jak te instrumenty funkcjonują w praktyce w wybranych pięciu państwach członkowskich – Holandii, Polsce, Rumunii, Szwecji i Włoszech.

 

Strona projektu: http://www.euprisoners.eu