Jesteś tutaj

Ekonomia

wiecej informacji na stronie po kliknięciu

I stopień

PRAWO W BIZNESIE

Absolwent specjalności posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień prawnych i ekonomicznych regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz potrafi je zastosować w praktyce gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością ekonomii i prawa oraz umiejętnością ich stosowania w praktyce.

 

Przykładowe przedmioty:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Formy finansowania przedsiębiorstw
 • Kontrakty międzynarodowe
 • Marketing relacji
 • Giełdy w gospodarce
 • Prawo konkurencji

 

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Specjalność ta zorientowana jest na warsztatową wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej i prawa podatkowego wykorzystywaną w prowadzeniu działalności przez podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako księgowi, główni księgowi, audytorzy, analitycy finansowi w biurach rachunkowych, centrach finansowych, w firmach doradztwa podatkowego własnych i obcych, w różnych instytucjach kontroli finansowej.

 

Praktyczna nauka rachunkowości będzie realizowana przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania FORTE, firmy SAGE. Jest to oprogramowanie klasy ERP, dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest również stosowane w  dużych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapoznanie w trakcie zajęć z popularnym na rynku oprogramowaniem  pozwoli zdobyć studentom odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje, które są niezbędne w  pracy zawodowej.


Przykładowe przedmioty:

 • Rachunkowość finansowa
 • Materialne prawo podatkowe
 • Biznes plan
 • Audyt w podmiotach gospodarczych
 • Wstęp do controllingu

 

II stopień

PRAWO W BIZNESIE

Absolwenci specjalności „Prawo w biznesie” będą posiadali m.in. umiejętności w zakresie całościowego procesu zawierania i realizowania umów gospodarczych, współpracy biznesu z organami administracji publicznej. Nabędą również kompetencje w zakresie rozwiązywania określonych problemów prawnych, m.in. związanych z rozstrzyganiem sporów gospodarczych i sanacją przedsiębiorstw. Będą  przygotowani do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystując szeroką wiedzę ekonomiczną.

Przykładowe przedmioty:

 

Ekonomia międzynarodowa
Prawo gospodarcze
Prawo finansowe
Mediacje i negocjacje w obrocie gospodarczym
Elektroniczny obrót gospodarczy
Marketing międzynarodowy

 

ANALIZA I ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

Absolwenci specjalności „Analiza i zarządzanie w biznesie” będą posiadali m.in. umiejętności w zakresie czytania i analizowania danych, zarządzania i obsługi organizacyjnej podmiotu gospodarczego w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia; podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, korzystnych dla danego podmiotu ekonomicznego, przewidywania sytuacji ekonomicznych.

Przykładowe przedmioty:

 

Ekonomia międzynarodowa
Prawo gospodarcze
Finanse międzynarodowe
Analiza ekonomiczna podmiotów gospodarczych
Ryzyko w biznesie
Prognozowanie procesów ekonomicznych