Konferencja Studencko-Doktorancka "Instrumentalizacja prawa karnego"

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką "Instrumentalizacja prawa karnego". Temat konferencji koncentruje się na celach i założeniach procesu instrumentalizacji prawa karnego materialnego jak  i procesowego. Współcześnie zjawisko instrumentalizacji prawa rozumianej jako posługiwanie się prawem tylko jako narzędziem oddziaływania na społeczeństwo dla realizacji określonych celów gospodarczych lub politycznych nawet za cenę autonomicznych wartości prawnych, przestaje być jednoznacznie pejoratywnie oceniane. Można się spotkać z poglądem, że stanowi to o wychodzeniu przez ustawodawcę naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Czy instrumentalizacja prawa karnego jest zjawiskiem nieuniknionym? 

 

 

Więcej informacji na temat uczestnictwa biernego i czynnego w Konferencji na stronie wydarzenia:https://www.facebook.com/events/364302187283427/.

 

Zapraszamy

 

Katedra Postępowania Karnego i Naukowe Koło Postępowania Karnego

inż. Jarosław Krawczyszyn 22.02.2017 7:46