V Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe "Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego"

Katedra Postępowania Karnego serdecznie zaprasza na:

V Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe pt. "Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego", 

które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r., o godz. 10:00 w sali 2D (im. W. Świdy). 

​Celem seminarium jest dyskusja nad wykładnią prawa pozwalającą na rekonstrukcję normy postępowania, pozostającą w zgodzie z konstytucyjnym i konwencyjnym standardem ochrony praw i wolności jednostki oraz znalezienie odpowiedzi na pytania fundamentalne z punktu widzenia roli sądu w postępowaniu karnym jako gwaranta praw i wolności jednostki. Wśród problemów rozważanych podczas seminarium znajdą się m.in.:

  • norma postępowania karnego w teorii prawa, 
  • wykładnia prokonstytucyjna przepisów i jej granice, 
  • niezależność i niezawisłość sędziowska, 
  • "nieposłuszeństwo" sędziowskie,
  • rola zasad procesowych w interpretacji przepisów prawa, 
  • rola i miejsce zasady prawdy materialnej w prawie karnym procesowym, 
  • konstytucyjna klauzula proporcjonalności i możliwość dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki, 
  • proporcjonalność czynności dowodowych. 

Informacje organizacyjne, szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/ 

Serdecznie zapraszamy!

 

Załączniki:
 Harmonogram konferencji WSK 2017.pdf

inż. Jarosław Krawczyszyn 9.03.2017 14:53