Własność wirtualna - Pojęcie, Obrót, Ochrona - wykład i rekrutacja do BPK!

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz SKN Blok Prawa Komputerowego serdecznie zaprasza na spotkanie rekrutacyjne którego tematem będzie: "Własność wirtualna - Pojęcie, Obrót, Ochrona". Wydarzenie odbędzie się 30 marca 2017 r. o godzinie 17.00 w sali 2.05D. Wykład poprowadzi Daniel Karkut - doktor nauk prawnych ze specjalności: prawo cywilne, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, autor oraz współautor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, współorganizator oraz prelegent na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Poza pracą naukową współpracuje z kancelarią notarialną we Wrocławiu. Dr Daniel Karkut przedstawi wybrane zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem wirtualnych światów gier komputerowych. Wykład jest inspirowany rozprawą doktorską dr Daniela Karkuta zatytułowaną: "Własność wirtualna. Pojęcie. Obrót. Ochrona".
Partnerem wydarzenia jest Wydawnictwo Od.Nowa.

mgr inż. Roman Haligowski 16.03.2017 7:47