LV Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland

Walne Zebranie Delegatów to najwyższa władza ELSA Poland. W trakcie obrad poruszane są najważniejsze kwestie w skali ogólnopolskiej oraz podejmowane są wiążące wewnętrznie decyzje. Dodatkowo w trakcie tego WZD wybrane zostaną władze krajowe na przyszłą kadencję. 

Obrady Walnego Zebrania Delegatów trwają trzy dni. Zaczynają się obradami plenarnymi w czwartkowe popołudnie, dalej przez cały piątek dzieląc się na dziewięć Grup Roboczych, aby przez całą sobotę powrócić do obrad plenarnych i zamknięcia WZD pod koniec dnia.

Mandaty do głosowania posiada 48 delegatów - po trzech z każdej Grupy Lokalnej polskiej sieci. W dyskusjach głos zabrać może każda osoba na sali. To sprawia, że na zjazd przyjeżdża ok. 300 członków ELSA z całej Polski, aby obserwować bieżącą pracę Stowarzyszenia. Na WZD przyjeżdżają również goście zagraniczni. 

Organizatorem LV Walnego Zebrania Delegatów ELSA Poland jest ELSA Wrocław. Zgodnie z tradycją każdy zjazd organizowany jest w wybranym nurcie tematycznym. Propozycją ELSA Wrocław jest Wrocław - miasto stu mostów oraz gra słowna "Most Wanted - najbardziej pożądane" wiosenne Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland w 2017 roku.

inż. Jarosław Krawczyszyn 19.04.2017 7:48