Międzynarodowa konferencja naukowa "Ukraińska myśl polityczna i prawna XX wieku"

Ukraińska myśl polityczna i prawna XX wieku; WPAE; 27 kwietnia 2017 r.; Sala Rady Wydziału, godz. 10:00; Rejestracja, godz. 09:30

Interdyscyplinarna Pracownia Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem   Krajów Europy Środkowo – Wschodniej działająca przy Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych  Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza na

Konferencję naukową pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adama Jezierskiego z udziałem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie prof. dr Volodymyra Melnyka

 

Ukraińska myśl polityczna i prawna XX wieku

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

27 kwietnia 2017 r.

 

Sala Rady Wydziału, godz. 10:00

Rejestracja, godz. 09:30

inż. Jarosław Krawczyszyn 19.04.2017 7:52