Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zaliczenie ćwiczeń z postępowania karnego - SNP (2,5-letnie)

mgr Artur Kowalczyk - 1 June, 2017 - 20:16

Szanowni Państwo,

studentów grup prowadzonych przez mgr Annę Drozd, którzy nie uzyskali jak dotąd oceny końcowej, uprzejmie informuję o możliwości zaliczenia ćwiczeń jutro tj. w dniu 2 czerwca w godz. 15.00-17.00 w pokoju 516A.

Z poważaniem,

Artur Kowalczyk