Wyniki rankingów 2017!

WPAE ponownie wśród najlepszych w Polsce!

Pragniemy poinformować, że Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita i Perspektywy po raz kolejny przeprowadziły ogólnopolskie rankingi Wydziałów Prawa i uczelni wyższych.

Idąc śladem lat poprzednich również i tym razem Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego znalazł się w ścisłej czołówce, zajmując w tegorocznych rankingach miejsca na podium. Po raz kolejny nasz Wydział udowodnił, że należy do ścisłego grona uczelni kształcących najlepszych studentów w kraju.

http://rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl/index.php/aktualnosci/42-wyniki-rankingow-2017

inż. Jarosław Krawczyszyn 28.06.2017 10:28