Najlepszy Dyplom Roku 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Wrocławski ponownie bierze udział w projekcie „Najlepszy Dyplom Roku” – organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W związku z tym prosimy o zgłaszanie do nagrody absolwentów 2016/2017 (studia II stopnia i studia jednolite magisterskie), którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i przygotowali wyróżniającą się pracę dyplomową. Kandydatury (zawierające krótkie uzasadnienie promotora) wraz z załączoną metryczką należy złożyć w Dziekanacie w p. 19 nie później niż do 20 września 2017 r.

inż. Jarosław Krawczyszyn 9.08.2017 14:18