UROCZYSTA IMMATRYKULACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18 DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA WYDZIALE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

STUDIA STACJONARNE 

Prawo,                  jednolite magisterskie 

Administracja,       I stopień 

Administracja       II stopień 

Ekonomia             I stopień 

Ekonomia            II stopień 

BBA                     I stopień 

LLM                      II stopień 

STUDIA NIESTACJONARNE 

Prawo                   jednolite magisterskie 

Administracja        I stopień 

Administracja        II stopień 

Ekonomia             I stopień 

Ekonomia             II stopień 

Kryminologia        I stopień 

mgr Beata Blicharz 22.08.2017 8:08