Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

mgr Bartłomiej Jaworski - 13 Listopad, 2017 - 09:05

Projekt realizowany od 01.05.2017 r. do 31.12.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytetu II, działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, którego głównym celem jest opracowanie 3 dedykowanych programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi oraz wdrożenie nowej dedykowanej oferty szkoleniowej dla 1500 pracowników sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z obszaru całej Polski, w tym prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów (z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami), sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych (z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego), urzędników sądów rejonowych (z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych) służącej podniesieniu kompetencji uczestników z zakresu nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych.

 

więcej informacji: http://nkck.prawo.uni.wroc.pl