Jesteś tutaj

WPAE oferuje dwóm studentom możliwość wyjazdu na Wydział Prawa Uniwersytetu Jindal w Indiach

mgr inż. Roman Haligowski - 16 Marzec, 2018 - 12:29

WPAE oferuje dwóm studentom możliwość wyjazdu na Wydział Prawa Uniwersytetu Jindal w Indiach (http://www.jgu.edu.in) w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Uczelnia przyjmująca zwalnia z opłaty za naukę. Koszty pobytu w Indiach ponosi student.  

Do dnia 10 kwietnia 2018 r. kandydaci powinni złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego (Pl. Uniwersytecki 1, pok. 36) następujące dokumenty:
1.            list motywacyjny,
2.            wstępny learning agreement (lista przedmiotów, które zrealizujecie Państwo na
               Uniwersytecie Jindal - http://www.jgu.edu.in),
3.            2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego,
4.            zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów - minimum 3.5,
5.            dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2).