Jesteś tutaj

Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy - potrzeby-perspektywy

inż. Jarosław Krawczyszyn - 3 Kwiecień, 2018 - 10:26

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych
 oraz
Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowego Koła Ekonomistów, działających w Instytucie Nauk Ekonomicznych
Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS”
uprzejmie zapraszamy na
 
Ogólnopolską Konferencję Naukową
 
pt.: Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy - potrzeby-perspektywy”
która odbędzie się 20 kwietnia 2018r. w sali im. Witolda Świdy
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

 
Szczegółowe informacje o konferencji zawarte są w załączonych dokumentach - pakiecie konferencyjnym a także znajdują się także na stronach internetowych:
www.mercatusetcivis.plwww.rzecznicy.konsumentow.eu
Jednocześnie pragniemy poinformować, że dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego udział w konferencji jest nieodpłatny.
Uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod linkiem:

http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/
 
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu naukowym, także poprzez wygłoszenie referatu.
Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia
 
W imieniu organizatorów
Edyta Rutkowska- Tomaszewska
Instytut Nauk Ekonomicznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
 

Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodniczący: dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Instytut Nauk Ekonomicznych, Opiekun SKN RF „REK-FIN”
dr Magdalena Homa, Instytut Nauk Ekonomicznych, Opiekun NKE
mgr Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
mgr Elżbieta Sługocka – Krupa, Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
mgr Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji Mercatus et Civis
mgr Magdalena Paleczna, Instytut Nauk Ekonomicznych
Marcelina Znamirowska, Prezes Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego
„REK-FIN”
 
Cel konferencji

Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, istotnego problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi. 
 
Obszary tematyczne

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:
- Charakter i rodzaje wynagrodzeń instytucji finansowych za świadczone  przez nie usługi
- Obowiązki informacyjne instytucji finansowych wobec klientów w odniesieniu do odpłatności za świadczone usługi
- Problem kalkulowania wysokości wynagrodzenia  instytucji finansowych za świadczone usługi, adekwatność i odpowiedniość pobieranych opłat i prowizji do ponoszonych kosztów
- Ograniczenia (nakazy, zakazy)dotyczące dopuszczalności pobierania i wysokości  wynagrodzenia  za usługi finansowe
- Wpływ prawa konsumenckiego i uprawnień konsumenckich na wynagrodzenie instytucji finansowych
- Wynagrodzenie instytucji finansowych a regulacje dotyczące zasad świadczenia usług finansowych
- Nieuczciwe praktyki rynkowe i problem misselingu na tle odpłatności za usługi finansowe
- Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe
-  Prywatnoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe

Zasady uczestnictwa w konferencji
 
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości i na konto organizatora.
 
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji następuje poprzez rejestrację i na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod linkiem :
http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

Dodatkowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w konferencji (koszty uczestnictwa, harmonogramu i miejsca konferencji, formy uczestnictwa), zgłaszania referatów, miejsc noclegowych oraz wymogów redakcyjnych w załącznikach. 
 

Załączniki do ogłoszenia: