Jesteś tutaj

Konkurs z postępowania karnego

inż. Jarosław Krawczyszyn - 3 Kwiecień, 2018 - 10:29

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Postępowania Karnego wraz z Katedrą Postępowania Karnego organizują konkurs z postępowania karnego dla studentów kierunku prawo, którzy w tym roku akademickim przystępują do egzaminu z postępowania karnego (studia stacjonarne oraz niestacjonarne, niezależnie od roku studiów).

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Pierwszy – egzamin testowy (test jednokrotnego wyboru) – odbędzie się w dniu 7 maja 2018 r. w sali 1D o godz. 11.30

Piętnaście osób, które uzyskają najlepsze wyniki z części testowej zostanie zakwalifikowanych do części ustnej, która odbędzie się 10 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali 119A (sala Rady Wydziału).

Każda z osób, która zakwalifikuje się do części ustnej otrzymuje ocenę bardzo dobrą z zaliczenia ćwiczeń z postępowania karnego.

Część ustna polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań.

Nagrodami w konkursie są:

Miejsca 1-3 – ocena bardzo dobra z egzaminu z postępowania karnego

Miejsca 4-5 – ocena bardzo dobra z jednego pytania egzaminacyjnego. Laureat w trakcie egzaminu z postępowania karnego udziela odpowiedzi wyłącznie na jedno z wylosowanych pytań.

Przewodniczącym komisji konkursowej jest prof. dr hab. Jerzy Skorupka. Członkami komisji są pracownicy Katedry Postępowania Karnego.

Zakres tematyczny konkursu wyznaczają zagadnienia egzaminacyjne dla studentów studiów stacjonarnych prawa.

Stan prawny – aktualny na dzień egzaminu 

Osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny wysłać maila ze zgłoszeniem na adres: zostanmistrzemkpkatgmail [dot] com do dnia 5 maja 2018 r. W mailu proszę wpisać swoje imię oraz nazwisko, a także rok studiów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!