Jesteś tutaj

PRACA DLA STUDENTÓW

inż. Jarosław Krawczyszyn - 14 Maj, 2018 - 13:21

Treść informacji do umieszczenia na stronie internetowej: 

NBC Consulting spółka z o.o. poszukuje ankieterów, którzy przeprowadzaliby badania w ramach projektu „Wykonanie Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – KBR 2018.”
 
Firma oferuje:
- umowę zlecenie podpisywaną na okres dyspozycyjności ankietera;
- stawkę godzinową 15-17 zł brutto (zależnie od deklaracji o wpisaniu danych do Excela);
- zwrot za wykorzystane bilety komunikacyjne podczas pomiarów (dot. zliczania pasażerów w pociągach) oraz zwrot kosztów dojazdu do punktu pomiarowego (po okazaniu biletu z konkretną datą i godziną);
- dodatkowe wynagrodzenie w wys. 100 zł netto za każdą nową osobę, którą dany ankieter przyprowadzi, pod warunkiem, że pracuje ona co najmniej 6 pełnych dni roboczych
 
Wymagania:

  • dostępność – uwzględniana jest możliwość pracy w wybranych dniach i wybranych przedziałach czasowych. Ankieter powinien jednak stworzyć harmonogram czasu pracy, żeby móc ustalić grafik pracy;
  • mobilność – niektóre punkty pomiarowe są na obrzeżach Wrocławia lub gmin ościennych;
  • posiadanie własnego laptopa i programu Excel – po zadeklarowaniu opcji z przepisywaniem danych do Excela ankieter jest zobowiązany do przepisania danych z arkusza papierowego na arkusz danych Excel po zmierzeniu jednego punktu (każdy punkt na osobnym arkuszu) i dostarczenie go do wyznaczonego koordynatora (mailowo). Wynagrodzenie nie jest zależne od ilości wypełnionych arkuszy. 

Więcej informacji, dane kontaktowe dla osób zainteresowanych i terminy do wyboru można znaleźć w załączonych dokumentach. 

Załączniki do ogłoszenia: