Jesteś tutaj

Zaproszenie do publikacji

inż. Jarosław Krawczyszyn - 25 Maj, 2018 - 11:03

Studenckie Koło Naukowe Filozofii Prawa zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do nadsyłania propozycji artykułów do tomu o roboczym tytule Obrazy prawa w sztuce filmowej. Szkice filozoficznoprawne.
   
Celem planowanej publikacji jest próba zmierzenia się z pytaniem, czy sztuka filmowa może być odpowiednim środkiem do powiedzenia o prawie czegoś istotnego i interesującego. Wchodzące w skład tomu publikacje powinny zatem odsłaniać jakiś problem prawniczy, wykorzystując jako materiał ilustracyjny wybrane filmy. Z punktu widzenia proponowanej w tym przedsięwzięciu perspektywy kluczowy jest więc nie tyle rodzaj zagadnienia jurydycznego poddanego analizie (może ono być zarówno z zakresu szeroko ujmowanej teorii prawa, jak i historii prawa lub szczegółowych nauk prawnych), lecz wiarygodność jego eskpozycji dokonanej przy użyciu odesłań do materiałów filmowych, mających tu w znacznym stopniu zastąpić tradycyjną literaturę przedmiotu. Publikacja ma z założenia łączyć spojrzenia z perspektywy akademickiej (studenci, doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni) oraz nieakademickiej (prawnicy-praktycy, psychologowie, socjologowie itd.) i do takich też zróżnicowanych czytelników jest adresowana.

Tom redagowany jest przez  opiekunów Koła, tj. dra P. Jabłońskiego i dra M. Pichlaka. Książka będzie opublikowana w wydawnictwie ogólnopolskim, w roku 2019. Nadesłane teksty zostaną poddane podwójnej recenzji. Pierwsza z nich będzie dokonywana przez redaktorów tomu. Do drugiej recenzji skierowane będą tylko te propozycje artykułów, które zostaną zaakceptowane przez redaktorów. W publikacji ukażą się tylko te teksty, które pomyślnie przejdą przez cały proces recenzyjny. Redakcja nie przewiduje wynagrodzenia za złożony tekst, ale każdy z autorów otrzyma autorski egzemplarz książki.

Nadesłane artykuły powinny zajmować między 10 a 18 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierającego streszczenie w języku polskim oraz wykaz wykorzystanych filmów (uwzględniający reżysera, tytuł, rok i kraj produkcji), jak również ewentualnych innych źródeł.

Teksty należy nadsyłać do 31 sierpnia 2018 roku na adres pawel [dot] jablonskiatuwr [dot] edu [dot] pl