Jesteś tutaj

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 2018/2019

mgr Katarzyna Kłos - 12 Lipiec, 2018 - 12:45

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są
zarejestrować w formie elektronicznej  - począwszy od dnia 3 września 2018 r. - wnioski o przyznanie ww. stypendium za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl
 
Po zarejestrowaniu wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, pok. nr 2, bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26 w terminie:
I rok - do 10 października 2018 r.,
II rok i lata wyższe - do 5 października 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć kartę osiągnięć doktoranta oraz oświadczenie (do pobrania poniżej).