Jesteś tutaj

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów i doktorantów

inż. Jarosław Krawczyszyn - 11 Wrzesień, 2018 - 13:15

W roku akademickim 2018/2019 – studenci i doktoranci mogą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w rekomendowanej przez Uniwersytet Wrocławski firmie ubezpieczeniowej InterRiskTU S.A. Vienna Insurance Group na podstawie zawartej umowy. Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.
Składka na ubezpieczenie wynosi 50 zł przy sumie ubezpieczenia 35.000 zł.
 
Ogólne warunki ubezpieczenia:

  1. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.10.2018 r. – 30.09.2019 r.
  2. Przedmiotem umowy jest imienne ubezpieczenie studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 
Termin zbierania składki:    24.09.2018 r. – 30.11.2018 r.
Miejsce zbierania składki:   ul. Uniwersytecka 22/26, budynek A, pokój 19
Wysokość składki:                50 zł
 
Szczegółowe informacje na stronie:
https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-studentow-i-doktorantow/