Jesteś tutaj

Konferencja naukowa: PRODUKTYWNOŚĆ GOSPODARKI: uwarunkowania, determinanty, perspektywy Wrocław, 12 kwietnia 2019 r.

mgr inż. Roman Haligowski - 20 Wrzesień, 2018 - 19:05

 
Szanowni Państwo,
 
mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy”, która odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu. Konferencja jest organizowana wspólnie przez Narodowy Bank Polski, Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
Od czasu globalnego kryzysu w latach 2008-2009 kraje rozwinięte i rozwijające się notują niższe tempo wzrostu produktywności pracy i kapitału w porównaniu do lat wcześniejszych. Polityka makroekonomiczna, w tym odpowiednie reformy strukturalne, mające na celu zwiększenie tempa wzrostu produktywności stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnej polityki gospodarczej.
Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata.
Osoby zainteresowane wystąpieniem na konferencji prosimy o przesyłanie rozszerzonych abstraktów lub gotowych artykułów (szczegółowy zakres tematyczny oraz informacje organizacyjne znajdą Państwo w załączonym call for papers) na adres: Konferencja [dot] PGatnbp [dot] pl, do dnia 15 stycznia 2019 r.
Dla najlepszych artykułów zgłoszonych na konferencję przewidujemy możliwość publikacji w czasopiśmie Narodowego Banku Polskiego „Bank i Kredyt”. Selekcji artykułów dokona redakcja czasopisma. Gwarantujemy szybką ścieżkę recenzyjną.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Prelegentom zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów podróży.
W terminie późniejszym otrzymają Państwo link rejestracyjny. Potwierdzenie udziału możliwe będzie tylko poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Wszelkie informacje dotyczące konferencji, w tym program przedsięwzięcia, będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej www.nbp.pl/produktywnoscgospodarki.
Liczymy na Państwa udział w konferencji.

Call for papers
Termin zgłoszeń: 15 stycznia 2019 r.
Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji prac naukowych do prezentacji na konferencji.
Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny konferencji, jesteśmy w szczególności zainteresowani zagadnieniami badawczymi dotyczącymi czynników wpływających na poziom i tempo wzrostu produktywności, takich jak:
Zmiany technologiczne, wielkość i struktura popytu na pracę, wynagrodzenia czynników produkcji oraz procesy cenotwórcze;
Globalizacja oraz integracja przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości;
Zmiany wielkości i struktury liczby osób w wieku produkcyjnym;
Efektywność inwestycji w gospodarce, wielkość i rodzaje inwestycji;
Konkurencja rynkowa na poziomie sektorów i całości gospodarki;
Regulacje rynku dóbr i rynku pracy oraz zakres własności prywatnej i publicznej;
Polityka makroekonomiczna.
 
Ponadto, w czasie konferencji poruszone zostaną również problemy związane z tematyką produktywności, m.in.:
Dynamika wydajności pracy a wzrost płac: uwarunkowania i konsekwencje zmian udziału wynagrodzenia pracy w PKB;
Polityka makroekonomiczna a udział wynagrodzenia pracy w PKB;
Wydajność pracy, wynagrodzenia a poziom życia;
Problematyka pomiaru produktywności oraz poziomu życia.
 
Ważne terminy
15 stycznia 2019 r. upływa termin nadsyłania rozszerzonych abstraktów (ok. 2-3 strony) lub całych artykułów;
15 lutego 2019 r. zostanie ogłoszona decyzja Rady Programowej o artykułach zaakceptowanych do prezentacji na konferencji;
31 maja 2019 r. upływa termin nadsyłania gotowych artykułów (dotyczy osób zainteresowanych publikacją w czasopiśmie Narodowego Banku Polskiego „Bank i Kredyt”). Wskazówki dla Autorów artykułów przyjętych do druku znajdują się na stronach „Banku i Kredytu” www.bankikredyt.nbp.pl.
 
Prace prosimy nadsyłać na adres: Konferencja [dot] PGatnbp [dot] pl
 

Załączniki: 
PDF icon Zaproszenie_A4_PG.PDF