Jesteś tutaj

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ additional recruitment

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. nadzw. UWr - 8 Październik, 2018 - 14:59

Uprzejmie informuję, że dodatkowa rekrutacja dla Studentów i Doktorantów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego 2018/19 odbędzie się 23 października 2018 (wtorek) o godz. 13:00 w p. 118A.
Kandydaci na rozmowie kwalifikacyjnej przedkładają wymagane dokumenty (m.in. CV, zaświadczenie z dziekanatu o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów, oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności), list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie wybór maksymalnie  5 uczelni w kolejności rankingowej, zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych potwierdzające znajomość języka lub uznany w Studium za równoważny certyfikat językowy, albo też zaświadczenie wydane przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, pisemną zgodę promotora pracy dyplomowej oraz wstępne porozumienie o programie zajęć - learning Agreement) w białej papierowej teczce, po wcześniejszym upewnieniu się, że wybrana/e uczelnia/e przyjmuje/ą aplikacje.
Warunki uczestnictwa oraz lista dostępnych miejsc są wywieszone są w gablocie obok gabinetu 219A (obowiązują one w wersji dotychczasowej z wyjątkiem paragrafu 3). Lista nominowanych osób zostanie ogłoszona bezpośrednio po rekrutacji, a osoby nominowane będą proszone o przedstawienie formularza zgłoszeniowego.
 
 
The additional recruitment for Erasmus+ studies for the summer semester 2018/19  is to take place on Tuesday, 23 October 2018 at 13:00 (room 118).
During the application interview candidates are requested to submit all required documents (CV, average grade certificate for the entire period of studies issued by the Dean’s Office,  declaration on previous mobilities (mobility capital), cover letter containing justification for mobility and nominating up to 5 universities in ranking order along with semester in which the mobility shall take place, a confirmation of command of (a) given foreign language(s) issued by the  Foreign Language Centre or the Centre for Teaching Law in Foreign Languages, supervisor’s written permission and a provisional Learning Agreement) in a white paper file, after making sure the chosen University still accepts applications.
The list of available Universities as well as the programme requirements may be consulted at the board next to room 219A (binding in the hitherto version except for para. 3). A list of the successful candidates will be announced on the very same day and the nominated persons will be requested to prepare the application form then.