Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rada Wydziału

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
oraz Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku akademickim 2019/2020
 
godz. 9.00
 
21 października 2019 r.
18 listopada 2019 r.
16 grudnia 2019 r.
20 stycznia 2020 r.
24 lutego 2020 r.
23 marca 2020 r. posiedzenie odwołane
20 kwietnia 2020 r. posiedzenie odwołane
11 maja 2020 r. posiedzenie z wykorzystaniem technologii informatycznych
18 maja 2020 r. posiedzenie odwołane
1 czerwca 2020 r. posiedzenie z wykorzystaniem technologii informatycznych
22 czerwca 2020 r. posiedzenie z wykorzystaniem technologii informatycznych
6 lipca 2020 r. posiedzenie z wykorzystaniem technologii informatycznych
21 września 2020 r.


 
Posiedzenia Rady Dyscyplin będą się rozpoczynać bezpośrednio po zakończeniu obrad Rady Wydziału.
 
Miejsce posiedzeń: Sala im. Prof. Witolda Świdy (s. 2D),
ul. Uniwersytecka 7/10 (I piętro, budynek D).

 

Lista członków
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

I. Profesorowie i doktorzy habilitowani

Prof. dr hab. Dariusz Adamski
Prof. dr hab. Andrzej Bator
Prof. dr hab. Jolanta Blicharz
Prof. dr hab. Paweł Borszowski
Prof. dr hab. Jacek Giezek
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Prof. dr hab. Leonard Górnicki  
Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński 
Prof. dr hab. Jerzy Jakubczyc
Prof. dr hab. Karol Kiczka
Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski
Prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska
Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
Prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński
Prof. dr hab. Jarosław Kundera
Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki  
Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Prof. dr hab. Marek Maciejewski
Prof. dr hab. Maciej Marszał
Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
Prof. dr hab. Wiesława Miemiec
Prof. dr hab. Zbigniew Pulka
Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz
​Prof. dr hab. Mirosław Sadowski
Prof. dr hab. Jerzy Skorupka
Prof. dr hab. Robert Stefanicki
Prof. dr hab. Adam Sulikowski
Prof. dr hab. Jerzy Supernat
Prof. dr hab. Maciej Szostak
Dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr
Dr hab. Michał Bernaczyk, prof. UWr
Dr hab. Łukasz Błaszczak, prof. UWr
Dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys, prof. UWr
Dr hab. Izabella Gil, prof. UWr
Dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr
Dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr
Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr
Dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
Dr hab. Józef  Koredczuk, prof. UWr
Dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr
Dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr
Dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, prof. UWr
Dr hab. Artur Ławniczak, prof. UWr
Dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr
Dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr
Dr hab. Anna Muszyńska, prof. UWr
Dr hab. Marian Ptak, prof. UWr
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr
Dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr
Dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. UWr
Dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr
Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Wilejczyk, prof. UWr
Dr hab. Piotr Wiórek,​ prof. UWr
Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWr              
Dr hab. Krzysztof  Zagrobelny, prof. UWr
Dr hab. Patrycja Zawadzka, prof. UWr
Dr hab. Dobrosława Antonów
Dr hab. Radosław Antonów
Dr hab. Ryszard Balicki  
Dr hab. Aleksander Cieśliński
Dr hab. Tomasz Dolata
Dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Dr hab. Ewa Galewska  
Dr hab. Piotr Góralski    
Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Dr hab. Joanna Helios
Dr hab. Krzysztof Horubski
Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska
Dr hab. Wojciech Jasiński
Dr hab. Jakub Kociubiński
Dr hab. Dominik Kopiński
Dr hab. Marek Kopyściański
Dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk
Dr hab. Rafał Kowalczyk
Dr hab. Renata Kusiak-Winter
Dr hab. Adam Kwieciński
Dr hab. Marek Leśniak  
Dr hab. Mateusz Machaj
Dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Dr hab. Przemysław Pest
Dr hab. Jacek Przygodzki
Dr hab. Tomasz Scheffler
Dr hab. Krzysztof Sobieralski
Dr hab. Bogusław Sołtys
Dr hab. Karolina Stopka
Dr hab. Wojciech Szydło
Dr hab. Anna Śledzińska-Simon
Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska
 
II. Pozostali nauczyciele akademiccy wchodzący w skład Rady Wydziału
Dr Julian Jezioro              
Dr Barbara Kowalczyk   
Dr Karolina Kremens     
Dr Agnieszka Malicka    
Dr Andrzej Pasek            
Dr Michał Paździora       
Dr Marek Podkowski     
Dr Maciej Pichlak            
 
III. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wchodzący w skład Rady Wydziału
Mgr Renata Konieczny 
Mgr Małgorzata Kozłowska       
Mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz            
Mgr Krzysztof Mruszczak            
Mgr Albina Wróblewska              
Mgr Dagmara Zielińska 
Mgr Wioletta Zięba        
 
IV. Doktoranci i studenci wchodzący w skład Rady Wydziału
Mgr Arkadiusz Łukaszów             
Mgr Aleksandra Skotnicka          
Marta Antosik  
Magdalena Burdelak     
Nastazja Byczyńska        
Dominika Ciszek              
Dominik Dworniczak     
Dawid Feliszek 
Olga Kozera      
Anna Kożuszek
Mateusz Lachowski       
Piotr Lachowski
Karolina Lewicka             
Paweł Linke      
Sławomir Luber
Paulina Pepera
Łukasz Peterek
Jarosław Pikul  
Marcin Pluta     
Katarzyna Samborska   
Jakub Sokołowski           
Krzysztof Szczęśniak      
Jakub Wróblewski          
Szymon Ziemka
Tymoteusz Zimny
 
V. Przedstawiciele związków zawodowych (zgodnie z § 47 ust. 2 pkt 2 Statutu UWr)
Dr Sebastian Jakubowski – Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich UWr
Mgr Tadeusz Juchniewicz – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”