Jesteś tutaj

Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy

inż. Jarosław Krawczyszyn - 29 Październik, 2018 - 13:20

Szanowni Państwo,
 
mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy”, która odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu. Konferencja jest organizowana wspólnie przez Narodowy Bank Polski, Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
Od czasu globalnego kryzysu w latach 2008-2009 kraje rozwinięte i rozwijające się notują niższe tempo wzrostu produktywności pracy i kapitału w porównaniu do lat wcześniejszych. Polityka makroekonomiczna, w tym odpowiednie reformy strukturalne, mające na celu zwiększenie tempa wzrostu produktywności stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnej polityki gospodarczej.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata.

Osoby zainteresowane wystąpieniem na konferencji prosimy o przesyłanie rozszerzonych abstraktów lub gotowych artykułów  na adres: Konferencja [dot] PGatnbp [dot] pl, do dnia 15 stycznia 2019 r.

Dla najlepszych artykułów zgłoszonych na konferencję przewidujemy możliwość publikacji w czasopiśmie Narodowego Banku Polskiego „Bank i Kredyt”. Selekcji artykułów dokona redakcja czasopisma. Gwarantujemy szybką ścieżkę recenzyjną.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prelegentom zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów podróży.

W terminie późniejszym otrzymają Państwo link rejestracyjny. Potwierdzenie udziału możliwe będzie tylko poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Wszelkie informacje dotyczące konferencji, w tym program przedsięwzięcia, będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej www.nbp.pl/produktywnoscgospodarki.

Liczymy na Państwa udział w konferencji.

Program wydarzenia: 
Zaproszenie_A4_PG.PDF