Jesteś tutaj

Konferencja ,,Wolność wyboru kobiet. Jak uczyć o równości, w 100 lat po uzyskaniu przez Polki praw wyborczych”

inż. Jarosław Krawczyszyn - 8 Listopad, 2018 - 08:54

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji ,,Wolność wyboru kobiet. Jak uczyć o równości, w 100 lat po uzyskaniu przez Polki praw wyborczych”, organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Wydziałem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet i Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu, która odbędzie się

w dniu 16 listopada 2018 r.,
we Wrocławiu
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
ul. Uniwersytecka 7 – 10, sala 2D im. Prof. Witolda Świdy.

Konferencja będzie poświęcona najważniejszemu elementowi w procesie przeciwdziałania dyskryminacji, jaką jest kształcenie dzieci i młodzieży, czyli edukacja antydyskryminacyjna.  Kontekstem wydarzenia jest Jubileusz 100-lecia Praw Wyborczych Polek, który obchodzimy 28 listopada 2018.

Gościem honorowym konferencji będzie dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich. Uczestnicy wysłuchają wykładów poświęconych m.in. pierwszym polskim emancypantkom, oraz dwóch paneli: o herstorii, czyli roli kobiet w historii i skutecznych metodach edukacji równościowej.

Podczas konferencji odbędzie się wręczenia nagród w konkursie ,,Niezwykłe Dolnoślązaczki”, kierowanego do uczniów klas starszych szkół podstawowych i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z całego województwa dolnośląskiego. Konkurs został ogłoszony z okazji ustanowienia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego roku 2018 „Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet”. Celami konkursu są: uczczenie 100-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych,  pogłębienie świadomości społecznej na temat praworządności, idei równości płci w państwie demokratycznym, roli kobiet w historii świata i regionu, poprzez ukazanie sylwetek nieprzeciętnych mieszkanek Dolnego Śląska. Honorowy patronat nad konkursem i konferencją objął Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Medialnie patronuje mu, podobnie, jak konferencji, Gazeta Wyborcza Wrocław.