Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Opłaty za studia

Rok akademicki 2019/20

ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020

Rok akademicki 2018/19

OPŁATY NA WYDZIALE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2018/2019

UCHWAŁA Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat  studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

UCHWAŁA Nr 80/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat   studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

UCHWAŁA Nr 35/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat   studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

UCHWAŁA Nr 86/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat   studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

ZARZĄDZENIE  Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu  opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim