Jesteś tutaj

Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych - ćwiczenia dla SSP

dr Sylwia Kotecka-Kral - 1 Grudzień, 2018 - 12:40

Slajdy dotyczące dostępu do informacji publicznej oparto na publikacji:
Kamińska Irena, Rozbicka-Ostrowska Mirosława, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. III, Wolters Kluwer Polska 2016 (LEX)

Slajdy dotyczące organów nadzorczych w sprawach ochrony danych osobowych oparto na publikacji:
B. Marcinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2018 (LEX)