Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

System Informacji Prawnej LEGALIS - dostęp przez Eduroam

mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz - 3 December, 2018 - 14:43

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że w agendach Biblioteki WPAE można uzyskać karty z dostępem do bazy Legalis poprzez sieć Eduroam. 

Instrukcja uruchomienia bazy