Jesteś tutaj

IV SSP Prawo finansów publicznych - przedtermin

dr hab. Patrycja Zawadzka prof. nadzw. UWr - 11 Styczeń, 2019 - 11:58

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że egzamin przedterminowy z przedmiotu Prawo finansów publicznych dla IV soku SSP odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali 318 A.
Zgodnie z zapowiedzią warunkiem przystąpienia do egzeminu przedterminowego jest kumulatywne spełnienie dwóch warunków:
- uzyskanie oceny bardzo dobrej jako oceny końcowej z ćwiczeń (wpis do USOS, albo zaświadczenie od Prowadzącego ćwiczenia), a także
- obecność na 3 listach wykładowych (a contrario obecność na dwóch listach nie jest wystarczająca).

Łączę pozdrowienia,
Patrycja Zawadzka