Jesteś tutaj

VII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe "Europejskie gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych"

mgr inż. Roman Haligowski - 13 Marzec, 2019 - 12:34

Szanowni Państwo,

Katedra Postępowania Karnego serdecznie zaprasza na VII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe pt. "Europejskie gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych", które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w sali 2D, budynku D, WPAiE.

Prawo karne procesowe to nie tylko przepisy krajowe – Konstytucja, ustawy i rozporządzenia – ale także prawo międzynarodowe i prawo unijne. System źródeł prawa nie ogranicza się wyłącznie do prawa stanowionego przez polskiego ustawodawcę, zaś Konstytucja – tak często w debacie publicznej uznawana za swoistą barierę dla wdrożenia prawa europejskiego (a zwłaszcza unijnego) – wcale nie odgradza prawa polskiego od szeroko rozumianego prawa europejskiego.

W związku próbą przemodelowania systemu prawa i podważeniu zaufania odnośnie do respektowania przez Polskę zasad praworządności oraz przy bierności Trybunału Konstytucyjnego, konieczne jest odwołanie się do prawa europejskiego i tam poszukiwania źródeł prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, by zagwarantować uczestnikom postępowania karnego (oskarżonym, pokrzywdzonym, świadkom), że ich prawa wynikające z prawnomiędzynarodowych zobowiązań Polski, mimo niewykonania ich przez ustawodawcę, będą respektowane w praktyce.

Program konferencji można znaleźć pod tym linkiem: http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/index.php/aktualnosci/program-wsk-2019 

Informacje organizacyjne dotyczące WSK 2019 można znaleźć pod tym linkiem: http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/index.php/aktualnosci/informacje-organizacy...

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod tym linkiem: http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/index.php/aktualnosci/program-wsk-2019

Zachęcamy do rejestracji i wzięcia udziału w konferencji!