Jesteś tutaj

Konferencja Naukowa Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego

Karol Greinert - 2 Maj, 2019 - 22:42

Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii oraz Kierownik i pracownicy Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego mają przyjemność zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:
„Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – teoria i praktyka”,
która odbędzie się dnia 24 maja 2019 r. (piątek) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Amfiteatr A, budynek C, ul. Więzienna 8-12 we Wrocławiu.
 
Podczas konferencji  prezentowana będzie problematyka ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.). Ponadto planowana jest szeroka dyskusja dotycząca praktyki stosowania przepisów tej ustawy. Dyskusja w szczególności dotyczyć będzie: oceny znaczenia prawnego zaświadczenia o którym mowa w art. 4 ustawy, jako dokumentu potwierdzającego przekształcenie i stanowiącego podstawę wpisu przekształcenia w księdze wieczystej, konieczności uzyskania zaświadczenia przed rozporządzeniem lokalem mieszkalnym do którego znajduje zastosowanie ustawa, charakteru opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz bonifikat.
 
Wnioski wynikające z wystąpień oraz dyskusji mają posłużyć do wypracowania wzorców właściwego stosowania przepisów ustawy oraz do ewentualnego przygotowania propozycji rozwiązań legislacyjnych mających na celu usunięcie istniejących wątpliwości.
 
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich środowisk prawniczych: reprezentanci nauki prawa, notariusze, sędziowie oraz adwokaci i radcowie, a także przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 
Konferencja została objęta patronatem Krajowej Rady Notarialnej oraz Izby Notarialnej we Wrocławiu.

Załączniki: 
PDF icon plakat