Jesteś tutaj

Rekrutacja do Szkoły prawa francuskiego

mgr inż. Roman Haligowski - 12 Czerwiec, 2019 - 11:50
Z przyjemnością informujemy, że od roku 2019/2020 wznawia działalność Szkoła prawa francuskiego.
Na dwusemestralny kurs składają się zajęcia z francuskiego prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych z wykładowcami z Uniwersytetu Paris-Dauphine. Przed każdym wykładem przewidziane jest intensywne przygotowanie językowe obejmujące słownictwo prawnicze z danej dziedziny prawa. Zajęcia językowe prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Kurs obejmuje 56 godzin:
 
- 32 godziny wykładów (raz w miesiącu przez dwa popołudnia w tygodniu) oraz
- 24 godziny przygotowania językowego (na tydzień przed wykładem – przez dwa popołudnia w tygodniu)
Szkoła stanowi dobre przygotowanie do podjęcia dalszych studiów wymagających znajomości języka francuskiego (Master lub innych). Prowadzi też do zdobycia umiejętności przydatnych do tłumaczenia tekstów prawniczych.
Zajęcia rozpoczynają się na jesieni 2019 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. i kończą w maju 2020 r. uzyskaniem certyfikatu obydwu Uczelni.
Koszt całych zajęć: 1400 PLN – istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty.
Szkoła ruszy tylko w razie zgłoszenia wystarczającej liczby studentów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Szkole proszę o przesłanie do 20 czerwca 2019 r życiorysu i listu motywacyjnego w języku francuskim na adres:  agnieszka.frackowiak-adamska@uwr.edu.pl

UWAGA: termin rekrutacji został przedłużony do 15 lipca 2019 r.