Jesteś tutaj

Konferencja "Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim"

mgr inż. Roman Haligowski - 12 Czerwiec, 2019 - 13:31

Zapraszamy do udziału w konferencji "Europejski kodeks łączności elektronicznej - implementacja w prawie polskim". Konferencja odbędzie się w dniu 24 czerwca w godz. 9:30 – 16:00 na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. Szturmowej 1/3.

Konferencja jest organizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej UWr. Do udziału w konferencji zapraszamy przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przedstawicieli władz publicznych związanych z sektorem telekomunikacyjnym, izb gospodarczych, kancelarii prawniczych i ośrodków naukowych zajmujących się telekomunikacją.

Konferencja ma na celu stworzenie warunków do wymiany poglądów na temat sposobu przygotowania ustawy wprowadzającej do prawa polskiego zmiany przewidziane w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do implementacji Kodeksu do grudnia 2020 roku. W programie konferencji są referaty wskazujące na kierunek i zakres zmian wymaganych Kodeksem oraz dyskusja panelowa. W załączeniu przekazujemy aktualny program konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestrację uczestników prowadzi Pani Magdalena Kiełkiewicz e-mail: mkielkiewiczatwz [dot] uw [dot] edu [dot] pl