Jesteś tutaj

prezentacje - wykład z postępowania cywilnego - rok akademicki 2018/2019 - część 1

dr Aleksandra Budniak-Rogala - 17 Czerwiec, 2019 - 17:47

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZONYCH PREZENTACJI
1) załączone pliki są zabezpieczone hasłem udostępnianym studentom uczestniczącym w prowadzonych przeze mnie zajęciach
2) zamieszczone prezentacje mają charakter poglądowy i stanowią jedynie materiały pomocnicze do nauki - zawarte w nich treści nie mogą stanowić jedynego źródła wiedzy z przedmiotu niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium lub egzaminu z postępowania cywilnego
3) treści zawarte w załączonych prezentacjach zostały wybrane selektywnie z zakresu materiału określonego w harmonogramie i sylabusie z przedmiotu - zamieszczone materiały pomocnicze nie stanowią w żadnym stopniu wytycznych odnośnie do zakresu materiału obowiązującego na kolokwium lub egzaminie (w szczególności nie można ich uznawać za sugestie mające na celu ograniczenie wspomnianego zakresu w stosunku do wytycznych wskazanych w harmonogramie i sylabusie)