Jesteś tutaj

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW 2019/2020

mgr Katarzyna Kłos - 5 Lipiec, 2019 - 13:14

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej  - począwszy od dnia 20 września 2019 r. - wnioski o przyznanie ww. stypendium za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl
 
Po zarejestrowaniu wydrukowany wniosek należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, pok. nr 2, bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26 w terminie
do 9 października 2019 r.,

O stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce może ubiegać się student, który w roku akademickim 2018/2019 uzyskał średnią minimum
4.30.