Jesteś tutaj

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, obowiązujące na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

mgr Katarzyna Kłos - 23 Lipiec, 2019 - 10:29

Szanowni Państwo,

szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, obowiązujące na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, ogłoszone na stronie internetoiwej w dniu 15 lipca 2019 r.,  zostały zmienione załącznikiem nr 4 w dniu 22 lipca 2019 r.
Załącznik nr 3 został uchylony.