Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, obowiązujące na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

mgr Katarzyna Kłos - 23 Lipiec, 2019 - 10:29

Szanowni Państwo,

szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, obowiązujące na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, ogłoszone na stronie internetoiwej w dniu 15 lipca 2019 r.,  zostały zmienione załącznikiem nr 4 w dniu 22 lipca 2019 r.
Załącznik nr 3 został uchylony.

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej  - począwszy od dnia 20 września 2019 r. - wnioski o przyznanie ww. stypendium za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl
 
Po zarejestrowaniu wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej, pok. nr 2, bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26 w terminie do 9 października 2019 r.,

Do wniosku należy dołączyć kartę osiągnięć doktoranta oraz oświadczenie (do pobrania poniżej).