You are here

​Wypożyczalnia miejscowa i międzybiblioteczna - Biblioteka Uniwersytecka

mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz - 20 September, 2019 - 10:31

Szanowni Państwo,
w związku z przeprowadzką do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12, wypożyczalnia miejscowa i międzybiblioteczna będzie nieczynna w dniach 25.09.-30.09.2019 r. (środa, czwartek, piątek i poniedziałek).
Zapraszamy Użytkowników od 1 października 2019 r. do wypożyczalni miejscowej i międzybibliotecznej na poziomie 1, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.

UWAGA: Od 1 października wypożyczalnia miejscowa zlokalizowana w budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, będzie prowadziła zapisy użytkowników, wydawała odpłatne karty biblioteczne, przyjmowała zwroty oraz prolongowała wypożyczone książki, konta biblioteczne, a także rozliczała karty zobowiązań studentów lub karty obiegowe pracowników Uczelni.
Wypożyczanie materiałów bibliotecznych (zbiory ogólne) będzie możliwe po przewiezieniu całego księgozbioru z lokalizacji BUWr przy ul. Karola Szajnochy 7/9 do nowej lokalizacji Biblioteki przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.
Nie będzie możliwości prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych w ramach księgozbioru ogólnego BU, który został objęty przeprowadzką, za wyjątkiem księgozbiorów specjalistycznych agend BU, zlokalizowanych przy ul. F. Joliot-Curie 12 oraz księgozbiorów bibliotek specjalistycznych UWr.

Nowe kontakty telefoniczne do agend OUZ (działające od 1 października 2019 r.):
Wypożyczalnia miejscowa - tel. 71 375 76 01
Wypożyczalnia międzybiblioteczna – tel. 71 375 76 02