Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy

dr Krzysztof Nowicki - 14 Październik, 2019 - 16:07

Egzamin przedterminowy na warunkach pierwszego terminu dla studentów NSP (5 zaoczne) odbędzie się w kwietniu 2020 r.  podczas wykładu.
 Mogą w nim brać udział osoby:
1. z oceną 4,0 z zaliczenia z postępowania karnego,
2. ponadto osoby znajdujące się na liście chętnych na egzamin (wpisani na wykładzie) z oceną zaliczenia co najmniej  3,0
3. osoby powtarzajace przedmiot z oceną z zaliczenia co najmniej 3,0 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (konieczność prowadzenia wykładu) w przypadku małej ilości osób chętnych bedzie możliwość dopuszcenia do egzaminu osoby z oceną zaliczenia 3,5. Należy zgłosić chęć uczestnictwa mailowo lub na konsultacjach (po uzyskaniu zaliczenia), decyduje kolejność zgłoszeń.Egzamin przedterminowy przeprowadzany jest na takich samych warunkach jak w I terminie (warunki podane na moim koncie).