Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wstępne listy rankingowe stypendia Rektora dla studentów w roku akademickim 2019/2020

mgr Katarzyna Kłos - 15 Listopad, 2019 - 11:39

Szanowni Państwo,
zgodnie z § 29 ust. 6 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie 7 dni od ogłoszenia propozycji list rankingowych studenci, którzy ubiegają się o stypendium Rektora, są zobowiązani sprawdzić, czy zostali umieszczeni na liście oraz czy obliczona dla nich średnia ocen lub ilość punktów jest prawidłowa, a stwierdzone rozbieżności wyjaśnić w Sekcji Pomocy Materialnej (pokój 2 bud. A, ul. Uniwersytecka 22/26).