Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zakres materiału na zaliczenie przedmiotu: Mediacje i negocjacje w administracji publicznej. Kierunek studiów: ADMINISTRACJA

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr - 6 Grudzień, 2019 - 12:48

Zakres materiału na zaliczenie z przedmiotu: Mediacje i negocjacje w administracji  w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20:
 
Materiał zrealizowany na zajęciach.  
Następujące treści z podręcznika: Magdalena Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018
Rozdział pierwszy,
Rozdział trzeci, punkt I oraz punkt III, podpunkt 1
Rozdział czwarty
Rozdział piąty
Rozdział szósty, punkt III oraz VII
Rozdział siódmy, punkt II oraz z punktu III podpunkty 6 i 7 oraz punkt IV
LUB:
Następujące treści z podręcznika: Magdalena Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009:
Rozdział pierwszy, oraz UZUPEŁNIENIE Z NOEGO WYDANIA: 2 Rodzaje mediacji i ich zastosowanie, podpunkty; A,B, C, D (s. 37-43) oraz pkt 4 Celowość, zakres, forma i czas prowadzenia mediacji (s. 51-62)
Rozdział trzeci, punkt III, oraz UZUPEŁNIENIE Z NOEGO WYDANIA: punkt I podpunkt 1 (s.119-128)
Rozdział czwarty
Rozdział piąty
Rozdział szósty, punkt III oraz VII
Rozdział siódmy, punkt II oraz z punktu III podpunkty 6 i 7 oraz punkt IV