Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Pierwszy blok tematyczny. Mediacje i negocjacje w administracji publicznej. ADMINISTRACJA

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr - 6 Grudzień, 2019 - 13:10

Pierwszy blok tematyczny. Mediacje i negocjacje w administracji publicznej. ADMINISTRACJA
 
Proszę wybrać jedno z poniższych zadań i przesłać jego rozwiązanie na mój adres @mail lub oddać w wersji papierowej. Wszystkie prace muszą być oryginalne. Jeżeli Państwo cytują dzieła innych autorów lub podają dane z prasy i internetu lub innych publikatorów, proszę w przypisie oznaczyć źródło. Wiedzę bazową mogą czerpać Państwo z podręcznika M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018 oraz z innej literatury.
Za zadanie można uzyskać 12 punktów – w przypadku wybitnego wykonania zadania, punktacja może wzrosnąć.
 
1. Zaprojektuj w dowolnej formie i zużyciem dowolnych środków kampanię społeczną kampanię promującą mediacje w konfliktach przestrzennych, czyli takich gdzie występuje spór między sąsiadami w związku z planowaną inwestycję, lub spór z organem administracji lub jednostką samorządu terytorialnego dotyczący planowanego wykorzystania przestrzeni.  
2. Na podstawie wiedzy z zajęć i z podręcznika na temat instytucji sprawiedliwości naprawczej – zaprojektuj mapę myśli dotyczącą korzyści skorzystania z mediacji w  sporze, gdzie powinno dojść do zadośćuczynienia  - uwzględnij jego wymiar finansowy i moralny.
3. Opisz znany Ci z autopsji lub z mediów konflikt z organem administracji publicznej. Z jakiego rodzaju mediacji można by skorzystać? Kto powinien wziąć w nich udział?  Kto powinien je prowadzić? Jaka jest podstawa prawna i czy będzie możliwe zawarcie ugody?
4. Podaj za i przeciw wykonywania zawodu mediatora. Proszę każdy argument krótko uzasadnić.