Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

V TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO

inż. Damian Domański - 13 luty, 2020 - 14:17
V TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO
dnia 6-7 marca 2020 r.
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
ul. Bojarskiego 3, Toruń


Formuła konferencji polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych orzeczeń sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w roku 2019. Staramy się, aby były to wyroki, które długo będą budziły nasze emocje i wpływały na kształt prawa podatkowego.

Ponownie zaprosiliśmy do udziału bardzo zróżnicowane grono referentów (sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa.

Tradycyjnie referat rozpoczynający konferencję na temat: Ulga meldunkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 126 w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 i 2008) w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia materialnoprawne i procesowe, wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski, a pierwszą sesję będzie prowadził – jak w latach poprzednich – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c..

W tym roku kontynuujemy niektóre inicjatywy z lat poprzednich, które zostały dobrze ocenione przez uczestników. Przede wszystkim także w tym roku odbędą się kameralne śniadania podatkowe drugiego dnia konferencji. Będzie to na pewno dla organizatorów i uczestników pewien problem organizacyjny, ale efekt będzie jego wart (sekretariat konferencji będzie potwierdzał zapisanie się na konkretne śniadanie podatkowe w miarę dostępnych miejsc). Rozstrzygniemy także konkurs na najlepszą pracę magisterską TAX EVEREST.

Nowością będzie wizyta gości z Kasacyjnego Sądu Administracyjnego w składzie Sądu Najwyższego Ukrainy (referat w języku polskim).

Organizujemy także transport między Wydziałem a Starym Miastem, gdzie odbywa się część konferencji (kolacja w piątek i śniadania podatkowe w sobotę) – zachęcamy do pozostawienia samochodu w domu.  

Zachęcamy Państwa do zapoznania się bogatym archiwum konferencji (https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/ ), co pozwoli Państwo „wyczuć” jej specyfikę. Prosimy też o zapoznanie się z informacją o przebiegu konferencji i dokonanie wyboru śniadania podatkowego oraz podanie kontaktowego adresu email w celu umożliwienia kontaktu z Państwem.

Liczymy na aktywny udział w dyskusjach w ramach konferencji i podczas kolacji i śniadań na Starym Mieście w Toruniu.

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK
Kierownik Naukowy Konferencji
Więcej informacji o konferencji: https://www.law.umk.pl/osf/ lub  https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2020-2/
Załączniki: 
PDF icon program_vtpod_2020.pdf